Цифрові колекції / Діти
Children
Об'єктів - 1
Вказівки батькам у вихованні дітей. 1949

Instructions for parents in raising children. 1949

Важливим напрямом діяльності українського націоналістичного підпілля та збройного повстанства в боротьбі з кремлівським режимом був випуск брошур та листівок пропагандивно-виховного змісту задля плекання української молоді. Одним із підпільних видавничих осередків повстанців стала друкарня ім. Якова Бусола–«Київського» в с. Чернихів (Зборівський район Тернопільської області) біля р. Серет. 1 липня 1952 р. типографію було знищено радянськими органами держбезпеки

An important line of activity of the Ukrainian nationalist underground and ...