Цифрові колекції

Оголошення гебітскомісара м. Бердичів щодо єврейського населення. 1942

Announcement of Gebietskommissar of Berdychiv regarding the Jewish population. 1942

Геноцид проти місцевого й нетутешнього єврейства відбувався одночасно зі встановленням німецької окупаційної влади в м. Бердичів (Житомирщина). Так, у серпні 1941 р. розпочався процес примусового відселення до гетто, створеного в районі міського базару, а вже у вересні 1941 р. стався розстріл – «Бердичівська трагедія» – одна з перших акцій із масового знищення євреїв. За час нацистської займанщини міста (липень 1941 р. – січень 1944 р.), тут було вбито понад 29 тис. євреїв. Незважаючи на загрозу

Геноцид проти місцевого й нетутешнього єврейства відбувався одночасно зі встановленням німецької окупаційної влади в м. Бердичів (Житомирщина). Так, у серпні 1941 р. розпочався процес примусового відселення до гетто, створеного в районі міського базару, а вже у вересні 1941 р. стався розстріл – «Бердичівська трагедія» – одна з перших акцій із масового знищення євреїв. За час нацистської займанщини міста (липень 1941 р. – січень 1944 р.), тут було вбито понад 29 тис. євреїв. Незважаючи на загрозу смерті, близько 30 мешканців м. Бердичів було удостоєно почесного звання «Праведник народів світу»

The genocide against local and non-local Jews took place simultaneously with the establishment of the German occupation authorities in Berdychiv (Zhytomyr Region). Thus, in August 1941 the process of forced relocation to the ghetto, created near the city bazaar, began, and already in September 1941, the execution took place – the “Berdychiv tragedy”– one of the first actions of mass extermination of Jews. During the Nazi occupation of the city (July 1941 – January 1944), more than 29 thousand Jews were killed here. Despite the threat of death, about 30 residents of Berdychiv were awarded the honorary title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Гебітскомісар м. Бердичів
Gebietskommissar of Berdychiv
Назва Оголошення гебітскомісара м. Бердичів щодо єврейського населення
Announcement of Gebietskommissar of Berdychiv regarding the Jewish population
Походження 1942
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші однобічний друкарський текст, над яким розміщена символіка нацистської Німеччини – імперський орел та свастика
On the sheet of paper there is a one-sided printed text, above which there are the symbols of Nazi Germany – the imperial eagle and the swastika
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, прим'ятий, згини, розриви
Yellowed, dirty, frayed, crumpled, bends, tears at the edges (about 0.4 cm), the corners are crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 42,0х25,0 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Рrinting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХ century. Точна дата: Date: 1942. Місце : Place: м. Бердичів, Україна. Berdychiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Зазначається, що кожен бургомістр і староста села зобов’язаний заарештовувати через місцеву поліцію та передавати поліції СД в м. Бердичів кожну особу єврейської національності з інших населених пунктів. А також забороняється місцевим мешканцям надавати притулок указаним особам. За порушення цього розпорядження передбачено покарання у вигляді смертної кари
It is noted that every mayor and village headman is obliged to arrest through the local police and hand over to the SD police in Berdychiv every person of Jewish nationality from other settlements. It is also forbidden to provide asylum to local residents. Violation of this order is punishable by death

Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХ century
Території, міста Україна, м. Бердичів. Ukraine, Berdychiv
Пошукові терміни Україна, Житомирщина, Бердичів, окупація, євреї, гетто, розстріли, «Бердичівська трагедія», гебісткомісар. Ukraine, Zhytomyr region, Berdychiv, occupation, Jews, ghettos, executions, "Berdychiv tragedy", Gebietskommissar
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.85 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1007
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1007
Дата онлайнової публікації 2022-01-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Смертельний шлях»
«Праведний шлях. Українці-рятівники»
“Death Road”
“The Righteous Path. Ukrainian Rescuers”