Цифрові колекції

Родина Шулежків. 30.01.1926

The Shulezhko family. 30.01.1926

У 1920-х родина Шулежків проживала в с. Леськи на Черкащині. Батько родини, священнослужитель УАПЦ Федір Шулежко, був репресований. Це позначилося на подальшій долі всієї сім’ї. Із початком німецько-радянської війни його дружина Олександра Шулежко проживала в м. Черкаси. Після окупації міста нацистами вона організувала дитячий будинок для безпритульних дітей. Спочатку в ньому було десятеро дітей, восени 1942 кількість збільшилася до 102, із них 25 – діти євреїв, чиї батьки були розстріляні. Упродовж

У 1920-х родина Шулежків проживала в с. Леськи на Черкащині. Батько родини, священнослужитель УАПЦ Федір Шулежко, був репресований. Це позначилося на подальшій долі всієї сім’ї. Із початком німецько-радянської війни його дружина Олександра Шулежко проживала в м. Черкаси. Після окупації міста нацистами вона організувала дитячий будинок для безпритульних дітей. Спочатку в ньому було десятеро дітей, восени 1942 кількість збільшилася до 102, із них 25 – діти євреїв, чиї батьки були розстріляні. Упродовж усієї окупації Олександра Шулежко рятувала єврейських дітей від нацистської розправи. У 1996 Олександра Шулежко удостоєна звання «Праведник народів світу».

In the 1920s the Shulezhko family lived in the village of Lesky, Cherkasy region. The father of the family, the priest of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church Fedir Shulezhko, was repressed. It had an impact on the further life of the whole family. When the Soviet-German war started, his wife Oleksandra Shulezhko lived in the city of Cherkasy. During the Nazi occupation, she organized an orphanage for homeless children. At first, there were a dozen children. In the autumn of 1942 there were 102 orphans, 25 of them were Jews, whose parents were executed. During the whole period of the occupation Oleksandra Shulezhko saved Jewish children from Nazi’s persecution. In 1996 Oleksandra Shulezhko was awarded the title of «Righteous Among the Nations».

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Родина Шулежків
The Shulezhko family
Походження 1926
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд
Main collection
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення чоловіка, жінки та хлопчика, на 3/4 зросту, стоячи та сидячи, анфас, без головних уборів, чоловік – у темному костюмі, хлопчик – у темній курточці зі світлою краваткою, жінка – у темній сукні, на тлі завіси

The image depicts a man, woman and boy, three quarter length, standing and sitting, at full face, without hats, a man is dressed in a dark suit, a boy is in a dark jacket with a light tie, a woman is dressed in a dark dress, against the background of the curtain
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, плями, пожовтілий, тріщини, подряпини, на звороті слід від наклеювання

Frayed, dirty, stains, yellowed, cracks, scratches, there are traces of gluing on the reverse
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: 13,7х8,7 см
Size: 13,7 х 8,7 сm
Матеріал Фотопапір, чорнило. Photo paper, ink
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст / The middle of the XX century. Точні дати : Date: 30.01.1926 - 30.01.1926. Місце : Place: с. Леськи, Черкаський район, Черкаська область, Україна / Lesky village, Cherkasy district, Cherkasy region, Ukraine
Теми Життя населення в довоєнні роки, Репресивно-каральні заходи радянського уряду, Репресії проти священнослужителів, УАПЦ. The life of the population in the prewar years. Repressive and punitive measures of the Soviet government. Repressions against the clergy. The Ukrainian Autocephalous Orthodox Church
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХ century
Особи, пов’язані з музейним предметом Федір Шулежко. Вадим Шулежко. Олександра Шулежко. Fedir Shulezhko. Vadym Shulezhko. Oleksandra Shulezhko
Пошукові терміни Побут, довоєнні роки, репресії, УРСР
Life, pre-war years, repressions, the USSR
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.8 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/141
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/141
Дата онлайнової публікації 2018-01-17
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Зовнішній ресурс портрети.com.ua