Цифрові колекції

Сторінки спогадів Володимира Давидова – в’язня Сирецького концтабору. 09.06.1944

Pages of memories of Volodymyr Davydov – prisoner of Syretskiy concentration camp. 09.06.1944

Учасник Київської оборонної операції. Наприкінці вересня 1941 р. потрапив у полон під м. Переяслав. Перебував у таборах для радянських військовополонених у м. Переяслав, Бориспіль (Київщина), с. Дарниця, на вул. Керосинній у м. Київ, а також у м. Житомир. Після втечі з Житомирського табору наприкінці жовтня 1941 р. повернувся до м. Київ. У грудні 1941 р. влаштувався до технічної артілі «Будівник», яку очолив підпільник В. Письменний. Брав участь у розповсюдженні листівок із повідомленнями Радінформбюро.

Учасник Київської оборонної операції. Наприкінці вересня 1941 р. потрапив у полон під м. Переяслав. Перебував у таборах для радянських військовополонених у м. Переяслав, Бориспіль (Київщина), с. Дарниця, на вул. Керосинній у м. Київ, а також у м. Житомир. Після втечі з Житомирського табору наприкінці жовтня 1941 р. повернувся до м. Київ. У грудні 1941 р. влаштувався до технічної артілі «Будівник», яку очолив підпільник В. Письменний. Брав участь у розповсюдженні листівок із повідомленнями Радінформбюро. У березні 1943 р. був затриманий українською поліцією. Від 25 березня перебував у Сирецькому концтаборі, а від 18 серпня 1943 р. – у складі команди «смертників», що була призначена для знищення слідів масових розстрілів у Бабиному Яру. 27 листопада 1943 р. пройшов допит як свідок і колишній в’язень Сирецького концтабору в НКВД

Participant of Kyiv Defensive Operation. At the end of September 1941 he was captured nearby Pereyaslav. He was in the camps for Soviet prisoners of war in Pereyaslov, Boryspil (Kyiv region), Darnytsia village, in Kerosynna street in Kiev and in Zhytomyr. After escaping from Zhytomyr camp in late October 1941 he returned to Kyiv. In December 1941 he got a job at technical artel "Builder", led by member of underground organization V.Pysmenyi. He participated in the distribution of leaflets with Sovinformburo reports. In March 1943 he was arrested by the Ukrainian police. Since March 25, 1943 he has been in Syretskyi concentration camp. Since August 18, 1943 – in the team of "death" which was intended to destroy the traces of mass executions at Babi Yar. On 27th November 1943 he was interrogated at the People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD) as a witness and a former prisoner in Syretskyi concentration camp

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Володимир Давидов
Volodymyr Davydov
Назва Сторінки спогадів Володимира Давидова – в’язня Сирецького концтабору
Pages of memories of Volodymyr Davydov – prisoner of Syretskiy concentration camp
Походження 1944, м. Київ, Україна
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На 7 аркушах однобічний машинописний текст (через копірку) з підписом
At 7-sided sheets there is a typewritten text (by using carbon paper) with a signature
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, кути заломлені, розриви по краях (близько 0,6–8,0 см), чорнильні плями, виправлення
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, bent corners, tears at the edges (about 0.6–8.0 cm), ink stains, corrections
Склад / Комплект Частин : 7
Фізичні характеристики 7 аркушів. 7 sheets
Розміри: Size: 29,0х21,2 см/cm
Матеріал Чорнило, папір. Ink, paper
Техніка Машинопис. Typewriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. ХХ століття. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 09.06.1944. Місце : м. Київ. Україна. Kyiv. Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить розповідь про злочини нацистів у Бабиному Яру, спогади про ексгумацію в’язнями Сирецького табору решток тіл жертв київського урочища
It contains the story about the Nazi crimes at Babyn Yar, about the exhumation by the prisoners of the Syrets concentration camp of the remains of the bodies of victims of the Kyiv tract

Теми Друга світова війна. Трагедія Бабиного Яру. Second World War. Babyn Yar tragedy
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century.
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Давидов. Volodymyr Davydov
Пошукові терміни Євреї, Голокост, нацистська окупація. Jews, Holocaust, Nazi Occupation
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Медіа-типи/формати image/jpeg
Обсяг ресурсу 14 files : 3.43 Mb
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 1.35 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/19
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/19
Дата онлайнової публікації 2016-09-05
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Експозиції 7 зал. Тема «Нацистський окупаційний режим в Україні»
7 Hall. The theme is "Nazi occupation regime in Ukraine”
Виставки «Смертельний шлях», до 75-річчя трагедії Бабиного Яру
"Death Road" to the 75th anniversary of the Babyn Yar tragedy