Цифрові колекції

Лист Мойші (прізвище невідоме) до Михайла Векслера. 02.07.1941 р. (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Moisha’s letter (surname is unknown) to Mykhailo Wexler. 02.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Подружжя Михайла та Сими Векслерів з донькою Хаєю проживали в м. Фрамполь на Поділлі (нині – с. Косогірка Хмельницької області). У 1942 р. вся родина розстріляна гітлерівцями

The Wexlers lived with their daughter Haia in Frampol in Podillia (current Kosohirka village of Khmelnytska region). In 1942 the whole family was shot by the Nazis

Подружжя Михайла та Сими Векслерів з донькою Хаєю проживали в м. Фрамполь на Поділлі (нині – с. Косогірка Хмельницької області). У 1942 р. вся родина розстріляна гітлерівцями

The Wexlers lived with their daughter Haia in Frampol in Podillia (current Kosohirka village of Khmelnytska region). In 1942 the whole family was shot by the Nazis

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Мойша (прізвище невідоме)
Moisha (surname is unknown)
Назва Лист Мойші (прізвище невідоме) до Михайла Векслера
Moisha’s letter (surname is unknown) to Mykhailo Wexler
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листи
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено напівроздягнену жінку та маленьку дівчинку з косою, які лежать у яру. Поруч – трупи жінок та дітей. У зелено-коричневих та сіро-чорних тонах
Half-dressed woman and a little girl with a braid are depicted lying in a ravine. Nearby there are the corpses of women and children in green-brown and gray-black colors
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Ліворуч унизу вугіллям авторський напис: «З. Толкачов. 1942»
On the left side below there is an author's inscription written in coal: “Z. Tolkachov. 1942”
Стан збереження та дефекти оригіналу Задовільний
Satisfactory
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 61,0х43,0 см / cm
Матеріал Картон, скло, дерево. Cardboard, glass, wood
Техніка Вугілля, пастель, рукопис. Coal, pastel, manuscript
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точні дати: Date: 1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш, російська. Yiddish, Russian
Анотація
Повідомляє про бомбардування м. Кам’янець-Подільський та руйнування, пише: «Якби в мене були крила, я полетів би у Фрамполь»
Reports on the bombing and the destruction of Kamianets-Podilskyi, writes: If I had wings, I would fly to Frampol
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Михайло Векслер, Сима Векслер, Хая Векслер. Mykhailo Weksler, Syma Weksler, Khaia Weksler
Пошукові терміни Кам’янець-Подільський, Фрамполь, Україна, винищення єврейського населення. Kamianets-Podilskyi, Frampol, Ukraine, genocide of Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.44 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/339
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/339
Дата онлайнової публікації 2020-06-03
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
“Voices from the Past”
«Голокост»
“ Holocaust”