Цифрові колекції

Василь Назаренко. 1941

Vasyl Nazarenko. 1941

Син Мойсея та Лукерії Назаренків. Під час нацистської окупації разом із батьками та сестрами врятував від знищення єврейську родину Ядушвілерів. Майже 2,5 роки Етей Ядушвілер та її дочка Бетя залишалися на обійсті Назаренків. Коли в селі траплялися облави, то їм доводилося тижнями жити серед поля в копиці сіна. В обов’язки 11-річного Василя входило дізнаватися про ситуацію в селі й непомітно носити в поле воду та харчі. Так продовжувалося до приходу Червоної армії в березні 1944. У 1995 родина Назаренків

Син Мойсея та Лукерії Назаренків. Під час нацистської окупації разом із батьками та сестрами врятував від знищення єврейську родину Ядушвілерів. Майже 2,5 роки Етей Ядушвілер та її дочка Бетя залишалися на обійсті Назаренків. Коли в селі траплялися облави, то їм доводилося тижнями жити серед поля в копиці сіна. В обов’язки 11-річного Василя входило дізнаватися про ситуацію в селі й непомітно носити в поле воду та харчі. Так продовжувалося до приходу Червоної армії в березні 1944. У 1995 родина Назаренків удостоєна звання «Праведник народів світу»

Son of Moisei and Lukeria Nazarenko. During the Nazi occupation, he with his parents and sisters saved the Jewish family of Yadushliver. For almost 2.5 years, Etei Yadushliver and her daughter Betia stayed at the Nazarenkos' place.When the raids took place in the village, they livedfor several weeks in a haystack in the middle of the field. It was the duty of eleven-year-old Vasyl to learn about the situation in the village and to bring water and food to the field stealthily. It lasted until the arrival of the Red Army in March 1944. In 1995, the Nazarenko family was awarded the title of "Righteous Among the Nations"

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Василь Назаренко
Vasyl Nazarenko
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення на неповний зріст, сидячи на стільці, анфас, у картузі, пальті, у правому верхньому куті на лицьовому боці напис: «1941. 4 клас»
Half-length portrait, sitting on a chair, full face, wearing a cap, coat. There is the inscription in the upper right corner on the front side: «1941 4th grade»
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути заломлені, плями
Yellowed, frayed, dirty, folds, spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,5 х 5,5 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий, олівець. Matte photo paper, pencil
Техніка Фотодрук, сепія, рукопис. Photoprinting, sepia. handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Серелина XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата / Date: 1941. Місце : Place: с. Війтівці, Липовецький район, Вінницька область, Україна / Viitivtsi village, Lipovets district, Vinnytsia region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Теми Праведники народів світу. Родини. Окупація України. Допомога євреям. Голокост. Righteous Among the Nations. Families. Occupation of Ukraine. Aid to Jews. Holocaust
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XX century
Території, міста с. Війтівці, Липовецький район, Вінницька область, Україна / Viitivtsi village, Lipovets district, Vinnytsia region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Василь Назаренко. Vasyl Nazarenko
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї, окупація України. Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews, occupation of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Медіа-типи/формати image/jpeg
Обсяг ресурсу 1 files : 0.23 Mb
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.59 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/367
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/367
Дата онлайнової публікації 2020-08-13
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex