Цифрові колекції

Ікона Божої Матері «Розрадниця». 1887

Icon of the Mother of God “Comforter”. 1887

Вінчальна ікона Василя та Марії Андрієвських. Одружились у 1917 в с. Трощана Вінниччині. Ікона була оберегом родини впродовж усього життя

Wedding icon of Vasyl and Mariia Andriievskyi. They got married in 1917 in Troshcha village, Vinnytsia region. The icon was a talisman for the family throughout life

Вінчальна ікона Василя та Марії Андрієвських. Одружились у 1917 в с. Трощана Вінниччині. Ікона була оберегом родини впродовж усього життя

Wedding icon of Vasyl and Mariia Andriievskyi. They got married in 1917 in Troshcha village, Vinnytsia region. The icon was a talisman for the family throughout life

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Видавництво народної православної друкованої продукції Ю.І. Фесенка
Yu. Fesenko’s Publishing House of Folk Orthodox Printed Products
Назва Ікона Божої Матері «Розрадниця»
Icon of the Mother of God “Comforter”
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу У дерев’яному кіоті зі склом, із золотистим окладом у вигляді рамки, наклеєна на картон. На світло-зеленому тлі поясне зображення Богородиці, яка тримає на лівій руці Ісуса Христа, правою – торкається його руки, притуленої до її вуст, обоє з німбами, в облаченні світло-коричневого та зеленого кольорів з орнаментом. Зображення в прямокутній рамці

In a wooden icon case with glass, with gilded revetment in the form of a frame, stuck to cardboard. There is an image of the Mother of God holding Jesus Christ in her left hand on a light green background, her right hand touching his hand that is pressed to her lips; both are with halos, dressed in a light brown and green outfit with an ornament. The picture is in a rectangular frame
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, потертий, подряпини, сколи, місцями дерево пошкоджене, лак облуплений, пошкоджене шашіллю, сліди від клею
Dirty, frayed, scratches, chips, in some places the wood is damaged, peeled varnish, damaged by termite, traces of glue
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 14,0 х 11,0 см;
32,0 х 29,0 х 8,5 см / cm
Матеріал Папір, дерево, тканина, скло. Paper, wood, fabric, glass
Техніка Фабричне виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга половина ХIХ ст. / The second half of the XIXth century. Точна дата: Date: 1887. Місце : / Place: м. Одеса, Україна / Odesa, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, російська. Ukrainian. Russian
Теми Життя населення. Life of the population. Церква. Church. Репресії в суспільстві. Repressions in society. Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Допомога євреям. Aid to Jews. Голокост. Holocaust
Періоди і дати Початок XX ст. The beginning of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Василь Андрієвський. Vasyl Andriievsky. Марія Андрієвська. Mariia Andriievska
Пошукові терміни Українці, Праведники народів світу, Голокост, євреї, Голодомор, окупація
Ukrainians, Righteous Among the Nations, Holocaust, Jews, Holodomor, occupation
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.42 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/386
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/386
Дата онлайнової публікації 2020-11-21
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Зовнішній ресурс портрети.com.ua
Експозиції