Цифрові колекції

Феодосія Гава. 1940-ві

Feodosiia Hava. 1940s

Під час нацистської окупації Феодосія з батьками Михайлом та Агафією і братом Василем переховувала у своєму будинку єврейську родину Ровинських. Разом пережили кілька облав. Феодосія опікувалася 13-річним Яковом, для порятунку якого Михайло змайстрував подвійне дно в яслах для худоби, куди під час облав поміщали хлопця. У 2000 членів родини Гав удостоєно звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation, Feodosiia with her parents Mykhailo and Ahafiia, and brother Vasyl sheltered

Під час нацистської окупації Феодосія з батьками Михайлом та Агафією і братом Василем переховувала у своєму будинку єврейську родину Ровинських. Разом пережили кілька облав. Феодосія опікувалася 13-річним Яковом, для порятунку якого Михайло змайстрував подвійне дно в яслах для худоби, куди під час облав поміщали хлопця. У 2000 членів родини Гав удостоєно звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation, Feodosiia with her parents Mykhailo and Ahafiia, and brother Vasyl sheltered the Jewish family of Rovynskyi in their house. Together they survived several raids. Feodosiia took care of 13-year-old Yakiv. To save him, Mykhailo made a double bottom in a cattle manger, where the boy was hidden during the raids. Іn 2000, the members of the Hava family were awarded the title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Феодосія Гава
Feodosiia Hava
Походження 1940-ві. 1940s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, із невеликим поворотом тулуба ліворуч, без головного убору, у світлій блузці, темному піджаку, на блакитному тлі

Head-and-shoulders portrait, at full-face, with a slight turn of the torso to the left, without a hat, wearing a light blouse, a dark jacket, on a blue background
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути заломлені, згини, сліди від клею, сліди від намокання, наклеєний на папір
Yellowed, frayed, dirty, corners are crumpled, bends, traces of glue and soaking, glued on paper
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,5 х 24,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, папір. Photo paper, paper
Техніка Фотодрук, анілінові барвники. Photo printing, aniline dyes
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the XXth century. Точна дата / Date: 1940-ві / 1940s. Місце : / Place: с. Василівка, Онуфріївський район, Кіровоградська область, Україна / Vasylivka village, Onufriivskyi district, Kirovohrad region, Ukraine
Теми Окупація України. Occupation of Ukraine. Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Голокост. Holocaust. Допомога євреям. Aid to Jews
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Михайло Гава. Mykhailo Hava. Агафія Гава. Ahafiia Hava. Феодосія Гава. Feodosiia Hava
Пошукові терміни Українці, євреї, Голокост, Праведники народів світу, окупація України
Ukrainians, Jews, Holocaust, Righteous Among the Nations, the occupation of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 6.2 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/411
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/411
Дата онлайнової публікації 2020-12-02
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Зовнішній ресурс портрети.com.ua