Цифрові колекції

Зустріч через 32 роки. 1977

Meeting in 32 years. 1977

У 1977, через 32 роки розлуки, на Херсонщині зустрілися Давид Гершенгорін і Олександр Слободяник. Відтоді відновилася дружба між родинами рятівників і врятованих. Під час нацистської окупації родина Слободяників врятувала Двойру та Давида Гершенгоріних. У 1993 Олексій, Мотрона та Олександр Слободяники удостоєні звання «Праведник народів світу»

In 1977, after 32 years of separation, Davyd Hershenhorin and Oleksandr Slobodianyk met in the Kherson region. Since then, the friendship between

У 1977, через 32 роки розлуки, на Херсонщині зустрілися Давид Гершенгорін і Олександр Слободяник. Відтоді відновилася дружба між родинами рятівників і врятованих. Під час нацистської окупації родина Слободяників врятувала Двойру та Давида Гершенгоріних. У 1993 Олексій, Мотрона та Олександр Слободяники удостоєні звання «Праведник народів світу»

In 1977, after 32 years of separation, Davyd Hershenhorin and Oleksandr Slobodianyk met in the Kherson region. Since then, the friendship between the families of rescuers and rescued has been restored. During the Nazi occupation, the Slobodianyk family rescued Dvoira and Davyd Hershenhorin. In 1993, Oleksii, Motrona and Oleksandr Slobodianyk were awarded the title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Зустріч через 32 роки
Meeting in 32 years
Походження 1977
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення двох чоловіків, які обіймаються, та жінки, що стоїть поруч, на неповний зріст, напівпрофіль, без головних уборів, у світлій сорочці, картатій тенісці, квітчастій сукні, на тлі дерев та машини

Depicted of two men embracing and a woman standing next to each other, in part-length, an in-depth profile, without hats, wearing a light shirt, checkered T-shirt, floral dress
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «Після 32 років розлуки зустріч із Дімою в 1977», перший – Давид Гершенгорін, другий – Олександр Слободяник, третя – Раїса Ерліх, дружина Давида Гершенгоріна

On the background of trees and a car, on the back of the photo there is an inscription in Russian: “After 32 years of separation there is a meeting with Dima in 1977”, the first – Davyd Hershenhorin, the second – Oleksandr Slobodianyk, the third – Raisa Erlikh, the wife of – Davyd Hershenhorin
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, згини, тріщини, на звороті жовті плями, відсутній нижній лівий кут (близько 2,5 х 1,0 см), ліворуч – розрив 2,5 см
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, folds, cracks, yellow spots on the back, lower left corner is torn off (about 2.5 x 1.0 cm), left – a gap of 2.5 cm
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 10,0 х 15,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук ч/б, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга половина XX ст. / The second half of the XXth century. Точна дата / Date: 1977. Місце : / Place: с. Станіслав, Білозерський район, Херсонська область, Україна / Stanislav village, Bilozerskyi district, Kherson region, Ukraine
Теми Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Родини. Families. Допомога євреям. Aid to Jews. Життя населення в повоєнні роки. Life of the Population in the Postwar Years. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Socio-humanitarian components and consequences of the war
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Олександр Слободяник. Oleksandr Slobodianyk. Давид Гершенгорін. Davyd Hershenhorin
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї, окупація
Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews, Occupation
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 9.74 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/421
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/421
Дата онлайнової публікації 2020-12-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex