Цифрові колекції

Євген Завадський із дружиною Констанцією та донькою Оленою (копія). 1932.

Yevhen Zavadskyi with his wife Konstantsiia and daughter Olena (copy). 1932.

До війни родина Завадських проживала в м. Могилів-Подільський Вінницької області. У 1937 р. Євген Завадський був звинувачений радянською владою в «польській контрреволюційній діяльності та шпигунстві», заарештований та розстріляний. Під час нацистської окупації Констанція та Олена Завадські переховували у своєму домі єврейську сім’ю Лірнерів. Українська родина також надавала сховок Семену й Цилі Перельманам та їхнім дітям Сарі й Олександру. Восени 1941 р. Семен Перельман помер від тифу, а Циля

До війни родина Завадських проживала в м. Могилів-Подільський Вінницької області. У 1937 р. Євген Завадський був звинувачений радянською владою в «польській контрреволюційній діяльності та шпигунстві», заарештований та розстріляний. Під час нацистської окупації Констанція та Олена Завадські переховували у своєму домі єврейську сім’ю Лірнерів. Українська родина також надавала сховок Семену й Цилі Перельманам та їхнім дітям Сарі й Олександру. Восени 1941 р. Семен Перельман помер від тифу, а Циля з молодшим сином Олександром перейшла жити до гетто. Сара до кінця окупації переховувалася в будинку Завадських. У 1996 р. Констанція й Олена Завадські удостоєні звання «Праведник народів світу».

Before the war, the Zavadskyi family lived in Mohyliv-Podilskyi, Vinnytsia region. In 1937, Yevhen Zavadskyi was accused by the Soviet authorities of “Polish counter-revolutionary activity and espionage”, was arrested and shot. During the Nazi occupation, Konstantsiia and Olena Zavadskyi hid the Jewish family of Lirners in their house. The Ukrainian family also provided shelter for Semen and Tsylia Perelman and their children Sara and Oleksandr. In the fall of 1941, Semen died of typhus. Tsylia and her youngest son Oleksandr moved to the ghetto. Sara hid at the Zavadskyi’s place until the end of the occupation. In 1996, Konstantsiia and Olena Zavadskyi were awarded the title of “Righteous Among the Nations”.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Євген Завадський із дружиною Констанцією та донькою Оленою
Yevhen Zavadskyi with his wife Konstantsiia and daughter Olena
Походження 1932
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення на повний зріст, у два ряди, стоячи, анфас, у папасі та кожусі, беретах та зимових пальтах, на тлі завіси. Перший ліворуч – Завадський Євген Казимирович, перша праворуч – Завадська Констанція Казимирівна, дівчинка в першому ряду – Завадська Олена Євгеніївна
Full-length image, standing in two rows, full face, wearing papakha and fur coat, berets and winter coats. Against the background of the curtain. First on the left is Yevhen Zavadskyi, first on the right is Konstantsiia Zavadska. The girl in the front row is Olena Zavadska
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, забруднений, кути заломлені, плями
Yellowed, crumpled, dirty, angles are cracked, spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 14,0 х 9,5 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Photo printing black and white
Історія оригіналу Створення / Produced : Перша половина XX ст. The first half of the XXth century. Точні дати : Date: 1932 - 1932. Місце : Place: м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна / Mohyliv-Podilskyi, Vinnytsia region, Ukraine
Теми Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Окупація України. Occupation of Ukraine. Голокост. Holocaust. Допомога євреям. Aid to Jews. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Socio-humanitarian components and consequences of the war. Репресії в СРСР 1937–1938 рр.. Repression in the USSR 1937–1938
Періоди і дати Перша половина XX ст. The first half of the XXth century
Території, міста м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна. Mohyliv-Podilskyi, Vinnytsia region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Олена Малова-Завадська. Olena Malova-Zavadska
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї, окупація України, репресії в СРСР. Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews, occupation of Ukraine, repression in the USSR
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.54 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/427
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/427
Дата онлайнової публікації 2020-12-11
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex