Цифрові колекції

Олена Пустовалова (Бобовик). 1945

Olena Pustovalova (Bobovyk). 1945

Під час нацистської окупації Києва Олена зі своєю матір’ю Євгенією та братом Віктором упродовж двох років переховували в підвалі свого будинку по вул. Горького двох єврейських хлопчаків – Олександра й Георгія Склянських. Щоби відвести підозру, дітей охрестили в костелі Св. Олександра та одягнули на них католицькі хрестики. По війні сім’ї Бобовиків та Склянських підтримували дружні стосунки. У 2002 р. Яд Вашем удостоїв Олену, Євгенію та Віктора Бобовиків звання «Праведник народів світу». Родина також

Під час нацистської окупації Києва Олена зі своєю матір’ю Євгенією та братом Віктором упродовж двох років переховували в підвалі свого будинку по вул. Горького двох єврейських хлопчаків – Олександра й Георгія Склянських. Щоби відвести підозру, дітей охрестили в костелі Св. Олександра та одягнули на них католицькі хрестики. По війні сім’ї Бобовиків та Склянських підтримували дружні стосунки. У 2002 р. Яд Вашем удостоїв Олену, Євгенію та Віктора Бобовиків звання «Праведник народів світу». Родина також увійшла до переліку Праведників Бабиного Яру

During the Nazi occupation of Kyiv, Olena with her mother Yevheniia and brother Viktor hid two Jewish boys – Oleksandr and Heorhii Sklianskyi in the basement of their house in Horkoho Street. To avert suspicion, the children were christened in St. Alexander's Church and put on the Catholic cross necklaces. After the war, the Bobovyk and the Sklianskyi families maintained friendly relations. In 2002, Yad Vashem awarded Olena, Yevheniia and Viktor Bobovyk the title of “Righteous Among the Nations”. The family was also included in the list of the Righteous of Babyn Yar

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Олена Пустовалова (Бобовик)
Olena Pustovalova (Bobovyk)
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, із невеликим поворотом ліворуч, без головного убору, в білій блузці. На тлі завіси. На звороті напис російською мовою: «Пустовалова Олена Мих.»
Bust portrait, full face, with a slight turn to the left, without a hat, wearing in a white blouse. Against the background of the curtain. On the back there is an inscription in Russian: “Pustovalova Olena Mykh.”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, згини, плями, кути заломлені, на звороті сліди від наклеювання
Yellowed, shabby, dirty, folds, spots, the corners are crumpled, on the back there are traces of gluing
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 11,0 х 10,0 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, ручкa. Matte photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Photoprinting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Перша половина XX ст. / The first half of the XXth century. Точні дати : Date: 1945 - 1945. Місце : Place: м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Теми Голокост. Окупація України. Українці-рятівники. Праведники народів світу. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Holocaust. Occupation of Ukraine. Ukrainian rescuers. Righteous Among the Nations. Socio-humanitarian aspects and consequences of the war
Періоди і дати Перша половина XX ст. The first half of the XXth century
Території, міста м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Олена Пустовалова (Бобовик). Olena Pustovalova (Bobovyk)
Пошукові терміни Київ, Голокост, євреї, українці, Яд Вашем, Праведники народів світу, Праведники Бабиного Яру, окупація. Kyiv, Holocaust, Jews, Ukrainians, Yad Vashem, Righteous Among the Nations, Righteous of Babyn Yar, occupation
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.64 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/429
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/429
Дата онлайнової публікації 2020-12-12
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Праведний шлях. Українці-рятівники»
“The Righteous Path. Ukrainian Rescuers“