Цифрові колекції

Поліна та Григорій Цибульки. 2008

Polina and Hryhorii Tsybulko. 2008

Під час нацистської окупації Григорій Цибулько зі своїми батьками – Кіндратом і Софією – та батьками Поліни Озернюк (Цибулько) – Йосипом і Хівронією – переховував єврейську родину Ойберманів – Леонтія, Фаню та їхніх дітей, Юрія та Раїсу. Навесні 1942 р. Леонтій і Фаня Ойберман опинилися в робочому таборі в с. Доманівка. На початку 1944 р. Фаня Ойберман померла в таборі. Решта членів сім'ї дожили до звільнення регіону Червоною армією. Григорій Цибулько також врятував свого друга-однолітка Олександра

Під час нацистської окупації Григорій Цибулько зі своїми батьками – Кіндратом і Софією – та батьками Поліни Озернюк (Цибулько) – Йосипом і Хівронією – переховував єврейську родину Ойберманів – Леонтія, Фаню та їхніх дітей, Юрія та Раїсу. Навесні 1942 р. Леонтій і Фаня Ойберман опинилися в робочому таборі в с. Доманівка. На початку 1944 р. Фаня Ойберман померла в таборі. Решта членів сім'ї дожили до звільнення регіону Червоною армією. Григорій Цибулько також врятував свого друга-однолітка Олександра Вікнянського. 27 грудня 2008 р. Яд Вашем удостоїв родини Цибульків та Озернюків званням «Праведник народів світу».

During the Nazi occupation, Hryhorii Tsybulko and his parents Kindrat and Sofiia and Polina Ozerniuk's (Tsybulko) parents, Yosyp and Khivroniia, hid the Jewish family of Oiberman: Leontii, Fania and their children, Yurii and Raisa. In the spring of 1942, Leontii and Fania Oiberman found themselves in a labor camp in the village of Domanivka. In early 1944, Fania Oiberman died in the camp. The rest of the family survived until the liberation of the region by the Red Army. Hryhorii Tsybulko also rescued his friend Oleksandr Viknianskyi. On December 27, 2008, Yad Vashem awarded the Tsybulko and Ozerniuk families the title of “Righteous Among the Nations”.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Поліна та Григорій Цибульки
Polina and Hryhorii Tsybulko
Походження 2008
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображені стоячи на повний зріст, анфас, без головного убору та в хустці, у кольоровій сукні, картатій сорочці, штанях, на тлі паркану та рослинності, на звороті – напис: «Родина Цибульків – Григорій Кіндратович та Поліна Йосипівна».
Depicted at full height, at full-face, without a hat, wearing a headscarf, a colored dress, checkered shirt, pants. Against the background of the fence and vegetation. There is an inscription on the reverse: "The Tsybulko family - Hryhorii Kindratovych and Polina Yosypivna".
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, забруднений
Yellowed, crumpled, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 17,5 х 12,5 см / cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Рhoto paper, ball-point pen
Техніка Фотодрук кольоровий, рукопис. Сolor photo printing, handwritin
Історія оригіналу Створення / Produced : Початок ХХІ ст. / The beginning of the XXI century. Точна дата : Точна дата / Date: 2008. Місце : Місце / Place: с. Секретарка, Миколаївська область, Україна / Sekretarka village, Mykolaiv region, Ukraine
Теми Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Родини. Families. Життя населення. Everyday life. Окупація України. Occupation of Ukraine. Допомога євреям. Aid to Jews. Голокост. Holocaust. Армія радянська. Soviet Army. Військові мобілізації 1943–1944 рр.. Сonscriptions 1943–1944
Періоди і дати Початок ХХІ ст. The beginning of the XXI century
Території, міста с. Секретарка, Миколаївська область, Україна . Sekretarka village, Mykolaiv region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Григорій Цибулько. Hryhorii Tsybulko
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї, окупація України. Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews, occupation of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 6.08 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/434
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/434
Дата онлайнової публікації 2020-12-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex