Цифрові колекції

Спогади Євгенія Вікнянського про Голокост на території Кривоозерського району Миколаївської області. 1990-ті рр.

Memoirs of Yevhen Viknianskyi about the Holocaust in the Kryvoozerskyi district, Mykolaiv region. 1990s.

Містить спогади про поневіряння та втрати багатодітної єврейської родини Вікнянських під час нацистської окупації, допомогу українців, зокрема від сім’ї Цибульків. 27 грудня 2008 р. Яд Вашем удостоїв родини Цибульків та Озернюків званням «Праведник народів світу».

Contains recollections of the ordeal and loss a large Jewish family of Viknianskyi came through during the Nazi occupation, the help of Ukrainians, including the Tsybulko family. On December 27, 2008, Yad Vashem awarded the

Містить спогади про поневіряння та втрати багатодітної єврейської родини Вікнянських під час нацистської окупації, допомогу українців, зокрема від сім’ї Цибульків. 27 грудня 2008 р. Яд Вашем удостоїв родини Цибульків та Озернюків званням «Праведник народів світу».

Contains recollections of the ordeal and loss a large Jewish family of Viknianskyi came through during the Nazi occupation, the help of Ukrainians, including the Tsybulko family. On December 27, 2008, Yad Vashem awarded the Tsybulko family the title of "Righteous Among the Nations."

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Спогади Євгенія Вікнянського про Голокост на території Кривоозерського району Миколаївської області.
Memoirs of Yevhen Viknianskyi about the Holocaust in the Kryvoozerskyi district, Mykolaiv region.
Походження 1990 рр. / 1990s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркушах, однобічний комп’ютерний друк
Sheets, one-sided computer printing
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, забруднений, кути заломлені, проколи
Сrumpled, dirty, folded corners, holes
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,0 х 21,0 см / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк комп’ютерний. Computer printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга половина XX ст. / The second half of the XXth century. Точна дата : Date: 1990-ті рр. / 1990-s. Місце : Place: м. Одеса, Україна / Odesa, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Теми Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Окупація України. Occupation of Ukraine. Допомога євреям. Aid to Jews. Голокост. Holocaust
Періоди і дати Друга половина XX ст. The second half of the XXth century
Території, міста м. Одеса, Україна. Odesa, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Григорій Цибулько. Hryhorii Tsybulko
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї, окупація України. Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews, occupation of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (15 files : 7.64 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/435
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/435
Дата онлайнової публікації 2020-12-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex