Цифрові колекції

Глечик Григорія Цибулька. 1940-ві.

Jug of Hryhorii Tsybulko. 1940s.

Під час нацистської окупації Григорій Цибулько зі своїми батьками Кіндратом і Софією переховував єврейську родину Ойберманів: Леонтія, Фаню та їхніх дітей, Юрія та Раїсу. Навесні 1942 р., Леонтій і Фаня Ойберман опинилися в робочому таборі в с. Доманівка. На початку 1944 р. Фаня Ойберман померла в таборі. Решта членів сім'ї дожили до звільнення регіону Червоною армією. Григорій Цибулько також врятував свого друга-однолітка Олександра Вікнянського. 27 грудня 2008 р. Яд Вашем удостоїв родину Цибульків

Під час нацистської окупації Григорій Цибулько зі своїми батьками Кіндратом і Софією переховував єврейську родину Ойберманів: Леонтія, Фаню та їхніх дітей, Юрія та Раїсу. Навесні 1942 р., Леонтій і Фаня Ойберман опинилися в робочому таборі в с. Доманівка. На початку 1944 р. Фаня Ойберман померла в таборі. Решта членів сім'ї дожили до звільнення регіону Червоною армією. Григорій Цибулько також врятував свого друга-однолітка Олександра Вікнянського. 27 грудня 2008 р. Яд Вашем удостоїв родину Цибульків званням «Праведник народів світу».

During the Nazi occupation, Hryhorii Tsybulko and his parents Kindrat and Sofiia hid the Jewish family of Oiberman: Leontii, Fania and their children, Yurii and Raisa. In the spring of 1942, Leontii and Fania Oiberman found themselves in a labor camp in the village of Domanivka. In early 1944, Fania Oiberman died in the camp. The rest of the family survived until the liberation of the region by the Red Army. Hryhorii Tsybulko also rescued his friend Oleksandr Viknianskyi. On December 27, 2008, Yad Vashem awarded the Tsybulko the title of “Righteous Among the Nations”.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Глечик Григорія Цибулька
Jug of Hryhorii Tsybulko
Походження 1940-ві / 1940s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Звичайної форми: наповнений низ та звужена горловина з розширеним верхом, з ручкою, коричневого кольору, з орнаментом.
Regular shape: full at the bottom and narrowed at the neck with widened top, with handle. Brown, with ornaments.
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, потертий, подряпини
Dirty, rubbed, scratched
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 28,0 х 17,0 х 12,0 см / cm
Матеріал Глина. Clay
Техніка Гончарство. Pottery
Історія оригіналу Створення / Produced : Перша половина XX ст. / The fist half of the XX century. Точна дата : Date: 1940-ві / 1940s. Місце : Place: с. Секретарка, Миколаївська область, Україна / Sekretarka village, Mykolaiv region, Ukraine
Теми Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Родини. Families. Життя населення. Everyday life. Окупація України. Occupation of Ukraine. Голокост. Holocaust. Допомога євреям. Aid to Jews. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Socio-humanitarian components and consequences of the war
Періоди і дати Перша половина XX ст. The fist half of the XX century
Території, міста с. Секретарка, Миколаївська область, Україна. Sekretarka village, Mykolaiv region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Григорій Цибулько. Hryhorii Tsybulko
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї, окупація України. Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews, occupation of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 5.76 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/436
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/436
Дата онлайнової публікації 2020-12-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex