Цифрові колекції

Вінкель «Зірка Давида». 1940-ві

Winkel “Star of David”. 1940s

Спеціальне маркування-нашивка на одяг для соціальної стигмації євреїв відповідно до нацистської расової політики. Належав невідомому бранцю за номером 4394 концентраційного табору Майданек (первісно був нашитий на табірну куртку). За час існування концтабору (1941–1945 рр.), розташованого поблизу польського м. Люблін, через нього пройшло близько 300 000 осіб, за різними підрахунками було знищено 80–300 тис. в’язнів (у тому числі близько 60 тис. євреїв)

Special clothing garment patch for

Спеціальне маркування-нашивка на одяг для соціальної стигмації євреїв відповідно до нацистської расової політики. Належав невідомому бранцю за номером 4394 концентраційного табору Майданек (первісно був нашитий на табірну куртку). За час існування концтабору (1941–1945 рр.), розташованого поблизу польського м. Люблін, через нього пройшло близько 300 000 осіб, за різними підрахунками було знищено 80–300 тис. в’язнів (у тому числі близько 60 тис. євреїв)

Special clothing garment patch for social stigma of Jews in accordance with Nazi racial policy. It belonged to an unknown prisoner of the Majdanek concentration camp at number 4394 (it was originally sewn onto the camp jacket). During the existence of the concentration camp (1941–1945), which was located near Lublin in Poland, about 300 thousand people passed through it, according to various estimates, 80-300 thousand prisoners (including about 60 thousand of Jews) were killed

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
The author is unknown
Назва Зірка Давида
Star of David
Походження 1940 рр. 1940s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу У вигляді шестикутної зірки, утвореної з двох трикутників червоного та жовтого кольорів, накладених один на один
In the form of a hexagonal star formed of two triangles of red and yellow colors, superimposed on each other
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений
Shabby, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 12,0х9,0 см / cm
Матеріал Тканина, нитки. Fabric, threads
Техніка Шиття, саморобний. Sewing, self-made
Історія оригіналу Створення / Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the ХХth century. Точні дати : Date: 1940-ві / 1940s - 1940-ві / 1940s. Місце : Place: Польща / Poland
Теми Друга світова війна. Нацистська расова політика. Нацистська окупація Європи. Голокост. Система нацистських таборів. Соціогуманітарні складники війни. Second World War. Nazi racial policy. Nazi occupation of Europe. Holocaust. System of Nazi camps. Socio-humanitarian components of the war
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста Польща. Poland
Пошукові терміни Друга світова війна, Польща, Райх, Голокост, концентраційні табори, євреї, Майданек, вінкель. Second World War, Poland, Reich, Holocaust, concentration camps, Jews, Majdanek, Winkel
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 14.06 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/457
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/457
Дата онлайнової публікації 2021-02-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Експозиції 7 зал. Тема «Окупаційний режим на території України»
7 Hall. Topic “Occupation regime on the territory of Ukraine”