Цифрові колекції

Диплом Фонду «Пам'ять Бабиного Яру» про присвоєння звання «Праведник Бабиного Яру» Галині Корпусенко. 05.10.1992

Diploma of "Memory of Babyn Yar" Foundation on the award of the title "Righteous of Babyn Yar" to Halyna Korpusenko. 05.10.1992

У роки нацистської окупації України Галина та її батьки Ілля й Варвара Малофії переховували єврея, військовополоненого-утікача Бориса Міндіча. За його порятунок у 1992 р. члени родини були удостоєні звання «Праведник Бабиного Яру», а в 1996 р. – звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation of Ukraine Halyna and her parents Illia and Varvara Malofii hid a Jew, a fugitive prisoner of war Borys Mindich. For the rescue, in 1992 the family was awarded the title of "Righteous of

У роки нацистської окупації України Галина та її батьки Ілля й Варвара Малофії переховували єврея, військовополоненого-утікача Бориса Міндіча. За його порятунок у 1992 р. члени родини були удостоєні звання «Праведник Бабиного Яру», а в 1996 р. – звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation of Ukraine Halyna and her parents Illia and Varvara Malofii hid a Jew, a fugitive prisoner of war Borys Mindich. For the rescue, in 1992 the family was awarded the title of "Righteous of Babyn Yar", and in 1996 – the title of "Righteous Among the Nations"

Відомості про об'єкт
Автор або виробник Фонд «Пам'ять Бабиного Яру»
"Memory of Babyn Yar" Foundation
Назва Диплом Фонду «Пам'ять Бабиного Яру» про присвоєння звання «Праведник Бабиного Яру» Галині Корпусенко
Diploma of "Memory of Babyn Yar" Foundation on the award of the title "Righteous of Babyn Yar" to Halyna Korpusenko
Походження 05.10.1992
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На друкарському бланку, що складається навпіл; у розгортанні ліворуч зображення Пам'ятного знака «Менора» в м. Києв, до якого люди покладають квіти, праворуч – текст із вписаним прізвищем власника диплома, підписом голови фонду «Пам’ять Бабиного Яру» І. Левітаса та печаткою Республіканського товариства єврейської культури України. Диплом уміщений у цупку теку темно-коричневого кольору із золотистим тисненням (напис російською мовою): «Товариство єврейської культури України. Фонд Пам'яті Бабиного Яру. Праведник Бабиного Яру»
On a printed form folded in half; in the unfolding on the left there is the image of the Menorah Monument in Kyiv, to which the people lay the flowers, on the right – the text with inscribed last name of the owner of the diploma, signatures and the seal of the Republican Society of Jewish Culture of Ukraine. The diploma is placed in a thick folder of dark brown color with gold embossing (in Russian): “Society of Jewish Culture of Ukraine. Babyn Yar Memorial Foundation. Righteous of Babyn Yar”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, кути заломлені, вгорі на лінії згину надрив (близько 0,8 см); тека забруднена, потерта, заплямована, з внутрішнього боку пожовтіла, зі слідами клею
Yellowed, shabby, the corners are crumpled, at the top of the fold line there is a tear (about 0.8 cm); the folder is dirty, shabby, stained, yellowed on the inside, with traces of glue
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш / 1 sheet
Розміри / Size: 30,0 х 21,9; тека / folder 32,0 х 22,5 х 1,0 см / cm
Матеріал Папір цупкий, кулькова ручка,туш. Thick paper, ballpoint pen, ink
Техніка Друк, рукопис, тиснення. Printing, handwriting, embossing
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XX ст. The second half of the XXth century. Точна дата: Date: 05.10.1992. Місце : Place: м. Київ, Україна . Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, російська. Ukrainian, russian
Анотація

Містить інформацію про присвоєння звання «Праведник Бабиного Яру» із засвідченням подяки за християнське милосердя, доброту і жертовність, виявлені під час війни

Contains information about the title of "Righteous of Babyn Yar" with a certificate of gratitude for Christian charity, kindness and sacrifice shown during the war

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Українці-рятівники. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Ukrainian rescuers
Періоди і дати II пол. XX ст. The second half of the XXth century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Галина Корпусенко, Ілля Малофій, Варвара Малофій, Борис Міндіч, Ілля Левітас. Halyna Korpusenko, Illia Malofii, Varvara Malofii, Borys Mindich, I.Levitas
Пошукові терміни Україна, нацистська окупація, військовополонені, Голокост, Праведники, Яд Вашем, Бабин Яр, вшанування. Ukraine, Nazi occupation, prisoners of war, Holocaust, Righteous, Yad Vashem, Babyn Yar, honoring
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 0.33 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/465
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/465
Дата онлайнової публікації 2021-02-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex