Цифрові колекції

Лист Манасевичів – до дітей. 03.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of the Manasevych family to the children. 03.07.1941 (From collection of "Unread letters of 1941")

На початку війни подружжя Ідель та Ейдя Манасевичі з дітьми мешкали в м. Кам’янець-Подільський. У серпні 1941 р. сім’я Манасевичів була розстріляна нацистами (26–28 серпня 1941 р., під час першої масштабної розстрільної акції в історії Голокосту, в м. Кам’янець-Подільський було вбито близько 23 тис. євреїв). Із родини вижила лише старша донька Хаіна, яка з чоловіком мешкала в м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро). Саме їм і адресувався лист

At the beginning of the war, the couple of Idel

На початку війни подружжя Ідель та Ейдя Манасевичі з дітьми мешкали в м. Кам’янець-Подільський. У серпні 1941 р. сім’я Манасевичів була розстріляна нацистами (26–28 серпня 1941 р., під час першої масштабної розстрільної акції в історії Голокосту, в м. Кам’янець-Подільський було вбито близько 23 тис. євреїв). Із родини вижила лише старша донька Хаіна, яка з чоловіком мешкала в м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро). Саме їм і адресувався лист

At the beginning of the war, the couple of Idel and Eidia Manasevych lived with their children in Kamyanets-Podilsk. In August 1941, the Manasevych family was shot by the Nazis (on August 26-28, 1941, during the first large-scale shooting operation in the history of the Holocaust, about 23,000 Jews were killed in Kamyanets-Podilsk). Only the eldest daughter Khaina, who lived with her husband in Dnipropetrovsk (now Dnipro), survived from the family. The letter was addressed to them

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Ідель та Ейдя Манасевичі
Idel ta Eidia Manasevych
Назва Лист Манасевичів – до дітей
Letter of the Manasevych to children
Походження 03.07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах (у лінійку та клітинку) двобічний рукопис. Лист уміщено в конверт блакитного кольору

On two sheets (in line and squared) there is a double-sided handwriting. The letter is placed in a blue envelope
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим’ятий, згини, кути заламані, краї нерівні з розривами
Yellowed, shabby, crumpled, folds, the corners are bent, the edges are uneven with gaps
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Sise: 20,8х16,7 см/cm; 20,9х17,2 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, олівець простий, чорнило. Paper, pencil, ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 03.07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в контексті міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить інформацію про трагічне становище, в якому опинилася єврейська родина Манасевичів: батьки прохають дітей найняти автомобіль і врятувати їх, забрати з м. Кам'янця-Подільський до себе в м. Дніпропетровськ
Contains the information about the tragic situation in which the Jewish Manasevych family found itself: the parents ask their children to rent a car and save them, take them from Kamyanets-Podilskyi to their family in Dnipropetrovsk

Теми Друга світова війна. Місця масового знищення єврейського населення. Нацистський окупаційний режим. Голокост. Second World War. Places of mass extermination of the Jewish population. Nazi occupation regime. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський. Ukraine, Kamianets-Podilskyi
Особи, пов’язані з музейним предметом Ідель Манасевич, Ейдя Манасевич, Хаіна Житомирська. Idel Manasevych, Eidia Manasevych, Khaina Zhytomyrska
Пошукові терміни Україна, Кам’янець-Подільський, Голокост, євреї, розстріли. Ukraine, Kamyanets-Podilskyi, Holocaust, Jews, executions
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (6 files : 9.89 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/484
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/484
Дата онлайнової публікації 2021-03-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
"Voices from the Past"
"Unread letters of 1941. Search laboratory"