Цифрові колекції

Тільки не дитину. 1945

Only not a child. 1945

Малюнок Зіновія Толкачова із серії «Квіти Освенцима». Військовий художник при Політуправлінні 1-го Українського фронту, документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Аушвіц поблизу польського м. Освенцим. Це один із найбільших табірних комплексів, символ Голокосту. За час існування тут було знищено майже 1,5 млн осіб, зокрема до 1,1 млн євреїв

Drawing by Zіnovii Tolkachov from the series “Flowers of Auschwitz”. A military artist at the

Малюнок Зіновія Толкачова із серії «Квіти Освенцима». Військовий художник при Політуправлінні 1-го Українського фронту, документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Аушвіц поблизу польського м. Освенцим. Це один із найбільших табірних комплексів, символ Голокосту. За час існування тут було знищено майже 1,5 млн осіб, зокрема до 1,1 млн євреїв

Drawing by Zіnovii Tolkachov from the series “Flowers of Auschwitz”. A military artist at the Political Department of the 1st Ukrainian Front, who documented crimes committed by the Nazis in concentration camps in Europe. Among them was Auschwitz near Oświęcim in Poland. It is one of the largest camp complexes, a symbol of the Holocaust. During its existence, almost 1.5 million people were killed there, including up to 1.1 million Jews

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Зіновій Толкачов
Zіnovii Tolkachov
Назва Тільки не дитину
Only not a child
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення жінки в розпачі, стоячи на неповний зріст, профіль із напівобертом праворуч, із розпущеним волоссям та піднятими руками. Поруч дитина (анфас) із виразом жаху на обличчі. Перед ними фрагментарно змальовано людину в мілітарному однострої

An image of a woman in despair, standing at full height, profile with a half-turn to the right, flowing hair and raised hands. Next to a child (full face) with an expression of horror on her face. In front of them there is a man partially depicted in a military uniform
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Унизу напис російською мовою: «З.Толкачов. 45»
Below there is an inscription in Russian: “Z.Tolkachov. 45”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, потертий
Yellowed, crumpled, frayed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 30,0х23,0 см /cm
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Олівець. Pencil
Історія оригіналу Створення / Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 1945. Місце : Place: Польща / Poland
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація Європи. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Воєнне мистецтво. Соціогуманітарні складники війни: заґратоване дитинство. Second World War. Nazi occupation of Europe. Nazi concentration camps. The Holocaust. Military art. Socio-humanitarian aspects of the war: a childhood behind bars
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Зіновій Толкачов . Zіnovii Tolkachov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, окупація, Голокост, нацистські табори, Аушвіц, євреї, діти, Зіновій Толкачов, 1-й Український фронт. Second World War, Europe, Poland, occupation, Holocaust, Nazi camps, Auschwitz, Jews, children, Zіnovii Tolkachov, 1st Ukrainian Front
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 9.65 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/494
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/494
Дата онлайнової публікації 2021-03-18
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
«За велінням совісті й покликом серця»
«Освенцим»
“The Auschwitz Concentration Camp – Ukrainian Dimension: Studies, Documents, Testimonies”
"At the Behest of Conscience and the Call of the Heart"
“Auschwitz”