Цифрові колекції

Бараки Янівського концтабору. 1940-ві

Barracks of the Yaniv concentration camp. 1940s

Нацистський табір у м. Львів був призначений для утримування та дальшого знищення євреїв Галичини через примусову працю. Пізніше сюди відправляли цивільних та військовополонених. За час його функціонування через табір пройшло понад 200 тис. осіб. Гітлерівці ліквідували табір у листопаді 1943 р., винищивши більшість його бранців

The Nazi camp in Lviv was intended to hold and further exterminate Galician Jews through forced labor. Later, civilians and prisoners of war were sent there. During

Нацистський табір у м. Львів був призначений для утримування та дальшого знищення євреїв Галичини через примусову працю. Пізніше сюди відправляли цивільних та військовополонених. За час його функціонування через табір пройшло понад 200 тис. осіб. Гітлерівці ліквідували табір у листопаді 1943 р., винищивши більшість його бранців

The Nazi camp in Lviv was intended to hold and further exterminate Galician Jews through forced labor. Later, civilians and prisoners of war were sent there. During its existence, more than 200,000 people passed through the camp. The Nazis liquidated the camp in November 1943, killing most of its prisoners

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Бараки Янівського концтабору
Barracks of the Yaniv concentration camp
Походження 1940-ві. 1940s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу На першому плані зображено загородження з колючого дроту, на другому – одноповерхові будівлі
In the foreground there is a barbed wire fence, in the background – one-story buildings
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим'ятий, кути заломлені, згини, надриви по краях (близько 0,5–1,0 см), розрив посередині (близько 2,5–4,0 см), на зворотному боці сліди від наклеювання
Yellowed, shabby, dirty, wrinkled, corners are crumpled, bends, tears at the edges (about 0.5–1.0 cm), a gap in the middle (about 2.5–4.0 cm), traces of gluing on the reverse side
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 25,0х23,3 см/cm
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Олівець. Pencil
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 1940-ві. 1940s. Місце : Place: м. Львів, Україна. Lviv, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Надійшов від розформованого Народного меморіального музею «Пагорб Слави» у 2015 р.
Donated from the disestablished People's Memorial “Hill of Glory” in 2015
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Нацистські табори. Воєнне мистецтво. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Nazi camps. Military art
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Пошукові терміни Друга світова війна, Галичина, Львів, окупація, Голокост, євреї, Янівський табір, військовополонені. Second World War, Galicia, Lviv, occupation, Holocaust, Jews, Yaniv camp, prisoners of war
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 7.97 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/496
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/496
Дата онлайнової публікації 2021-03-20
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex