Цифрові колекції

Акт про румунські злочини в м. Кодима Одеської області. 27.03.1944

Act on Romanian crimes in Kodyma town in Odesa region. 27.03.1944

Складений на основі свідчень жителів м. Кодима Одеської області про знищення близько 1,5 тис. євреїв упродовж липня – грудня 1941 р. Місцем останнього спочинку єврейського населення стало урочище поблизу міста, так званий Кодимський яр

Compiled on the basis of evidence of residents of Kodyma town in Odesa region about the extermination of about 1,5 thousand Jews during July – December 1941. A tract near the city, the so-called Kodyma ravine was the place of the last rest of the Jewish population

Складений на основі свідчень жителів м. Кодима Одеської області про знищення близько 1,5 тис. євреїв упродовж липня – грудня 1941 р. Місцем останнього спочинку єврейського населення стало урочище поблизу міста, так званий Кодимський яр

Compiled on the basis of evidence of residents of Kodyma town in Odesa region about the extermination of about 1,5 thousand Jews during July – December 1941. A tract near the city, the so-called Kodyma ravine was the place of the last rest of the Jewish population

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Комісія з розслідування злочинів при 2-му Українському фронті
Commission for the Investigation of Crimes at 2nd Ukrainian Front
Назва Акт про румунські злочини в м. Кодима Одеської області
Act on Romanian crimes in Kodyma town in Odesa region
Походження 27.03.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На трьох аркушах однобічний машинописний текст, завірений підписами членів комісії з розслідування злочинів
On three sheets there is a one-sided typewritten text, certified by the signatures of members of the Commission for the Investigation of Crimes
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим'ятий, забруднений, плями, надриви по краях (близько 0,5–2,3 см), кути заломлені, згини
Yellowed, shabby, crumpled, dirty, spots, tears at the edges (about 0.5-2.3 cm), the corners are bent, bends
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 31,0х22,0 см/cm
3 аркуші. 3 sheets
Матеріал Папір, чорнило, олівець. Paper, ink, pencil
Техніка Машинопис, рукопис. Typescript. Нandwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 27.03.1944. Місце : Place: м. Кодима Одеської області, Україна. Kodyma, Odesa region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Уміщує інформацію про жорстоке поводження румунської окупаційної влади з євреями м. Кодима Одеської області. На початку липня 1941 р. було розстріляно майже 120 осіб. У жовтні 1941 р. вийшов наказ про переселення євреїв міста. Через нестерпні умови, хвороби та голод із 2 тис. осіб вижила лише половина. У листопаді вийшов новий наказ, який давав право євреям на повернення додому. У середині грудня 1941 р. були організовані масові облави проти них, які закінчилися знищенням близько 400 осіб у Кодимському яру
Contains the information about the ill-treatment of the Romanian occupation authorities against persons of Jewish nationality of Kodyma town in Odesa region. In early July 1941, nearly 120 people were shot. In October 1941, an order of the resettlement of the city's Jewish population was issued. Due to unbearable conditions, illness and famine, only a half of the 2 thousand people were survived. In November, there was a new decree which gave the Jews the right to return home. In mid-December 1941, the mass raids on the Jewish population were organized, which ended of the extermination of about 400 people in Kodyma ravine

Теми Друга світова війна. Румунська окупація України. Голокост. Cоціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Радянські комісії зі встановлення злочинів. Second World War. Romanian occupation of Ukraine. Holocaust. Socio-humanitarian components of the war: demographic losses of Ukraine. Soviet Commission for the Investigation of Crimes
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кодима Одеської області. Ukraine, Kodyma, Odesa region
Особи, пов’язані з музейним предметом Ведяєв, Пищик, Богуцька, Н. Онищук, Л. Висоцька, А. Мазур, С. Цехмейстер, М. Дурнєва. Vediaiev, Pyshchyk, Bohutska, N. Onyshchuk, L. Vysotska, A. Mazur, S. Tsekhmeister, M. Durnieva
Пошукові терміни Україна, Одещина, Кодима, окупація, Голокост, євреї, знищення населення, Кодимський яр, 2-й Український фронт, комісія з розслідування злочинів. Ukraine, Odesa, Kodyma, occupation, Holocaust, Jews, extermination, Kodyma ravine, 2nd Ukrainian Front, Commission for the Investigation of Crimes
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 13.73 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/499
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/499
Дата онлайнової публікації 2021-03-25
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Смертельний шлях»
«Праведний шлях. Українці рятівники»
“Death Road”
“The Righteous Way. Ukrainian Rescuers”