Цифрові колекції

Дора Кардовська (Гіммельштейн). 1940

Dora Kardovska (Himmelshtein). 1940

Родина Гіммельштейнів, батьки, сестра та близькі родичі Дори Кардовської, була розстріляна нацистами на околицях м. Херсон у 1942 р. Сама ж вона пройшла через концентраційні табори Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина). У червні 1945 р. повернулася додому

The Himmelstein family, Dora Kardowska's parents, sister and close relatives were shot dead by the Nazis on the outskirts of Kherson in 1942. She passed through the Auschwitz (Poland) and the Ravensbrück (Germany) concentration camps.

Родина Гіммельштейнів, батьки, сестра та близькі родичі Дори Кардовської, була розстріляна нацистами на околицях м. Херсон у 1942 р. Сама ж вона пройшла через концентраційні табори Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина). У червні 1945 р. повернулася додому

The Himmelstein family, Dora Kardowska's parents, sister and close relatives were shot dead by the Nazis on the outskirts of Kherson in 1942. She passed through the Auschwitz (Poland) and the Ravensbrück (Germany) concentration camps. In June 1945 she returned home

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Дора Кардовська (Гіммельштейн)
Dora Kardovska (Himmelshtein)
Походження 1940
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, без головного убору, з поворотом праворуч, у темному одязі. Світлина копійна
Depicted in busty, without a hat, with a turn to the right, wearing in a dark clothes. Рhotocopy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті світлини напис російською мовою: «Кардовська (Гіммельштейн) Дора Йосипівна. Мені 20 років. Херсон. 1940 р.»
On the back of the photo there is an inscription in Russian: “Kardovska (Himmelshtein) Dora Yosypivna. I'm 20 years old. Kherson. 1940”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, подряпини, кути заломлені
Yellowed, crumpled, scratches, the corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size 15,0х10,0 см/cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Рhoto paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : I пол. ХХ ст. The first half of the ХХth century. Точна дата: Date: 1940. Місце : Place: м. Херсон, Україна. Kherson, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупаційна політика. Соціогуманітарні складники війни: остарбайтери. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Second World War. Nazi occupation policy. Socio-humanitarian components of the war: ostarbeiters. Nazi concentration camps. Holocaust
Періоди і дати I пол. ХХ ст. The first half of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Херсон. Ukraine, Kherson
Особи, пов’язані з музейним предметом Дора Кардовська (Гіммельштейн). Dora Kardovska (Himmelshtein)
Пошукові терміни Україна, Херсон, окупація, Голокост, остарбайтери, євреї, нацистські табори, Аушвіц, Равенсбрюк. Ukraine, Kherson, occupation, Holocaust, Ostarbeiters, Jews, Nazi camps, Auschwitz, Ravensbrück
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.27 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/500
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/500
Дата онлайнової публікації 2021-03-25
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки “Auschwitz concentration camp – a Ukrainian dimension. Research, documents, evidence”
“(Un) forgotten bridgehead”
«Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
«(Не)забутий плацдарм»