Цифрові колекції

Лист Романа Зекеля дружині Риві. 07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Roman Zekel to his wife Rуva. 07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Подружжя Зекелів з двома дітьми та батьками чоловіка проживало у м. Зіньків на Поділлі. У 1942 р. вся родина була розстріляна. За підрахунками Софії Грезман-Кипіллер – племінниці Романа Зекеля, під час Голокосту нацисти розстріляли 78 їхніх родичів

The Zekels, their two children and husband’s parents lived in Zinkiv town in Podillia. In 1942, the whole family was shot dead. According to estimates by Sofiya Hrezman-Kypiller, Roman Zekel's niece, the Nazis shot down 78 their relatives during

Подружжя Зекелів з двома дітьми та батьками чоловіка проживало у м. Зіньків на Поділлі. У 1942 р. вся родина була розстріляна. За підрахунками Софії Грезман-Кипіллер – племінниці Романа Зекеля, під час Голокосту нацисти розстріляли 78 їхніх родичів

The Zekels, their two children and husband’s parents lived in Zinkiv town in Podillia. In 1942, the whole family was shot dead. According to estimates by Sofiya Hrezman-Kypiller, Roman Zekel's niece, the Nazis shot down 78 their relatives during the Holocaust

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Роман Зекель
Roman Zekel
Назва Лист Романа Зекеля дружині Риві
Letter of Roman Zekel to his wife Rуva
Походження 07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листи
Про оригінал
Опис оригіналу На бланку поштової картки двобічний рукопис
There is a double-sided handwriting on a postcard form
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, потертий, прим’ятий, кути заламані
Yellowed, dirty, frayed, crumpled, corners are crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10х14,5 см/cm
Матеріал Папір, олівець простий. Paper, simple pencil
Техніка Рукопис, друк. Handwriting. Рrinting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш, російська. Yiddish. Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський. Ukraine, Kamianets-Podilskyi
Особи, пов’язані з музейним предметом Роман Зекель, Ріва Зекель. Roman Zekel, Riva Zekel
Пошукові терміни Україна, Кам’янець-Подільськ, окупація, євреї, розстріли, реституція. Ukraine, Kamianets-Podilskyi, occupation, Jews, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.12 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/501
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/501
Дата онлайнової публікації 2021-03-25
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
“Voices from the Past”