Цифрові колекції

Лист Хінії Авербух до родичів. 01.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Lettet from Khiniia Averbukh to relatives. 01.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Проживала з чоловіком Шаєю та донькою Сарою у м. Кам’янець-Подільський. Із початком німецької окупації переїхали в м. Фельштин (нині – с. Гвардійське Хмельницької області). У серпні 1942 р. родина Авербухів розстріляна в с. Павликівці Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області

She lived with her husband Shaia and daughter Sara in Kamianets-Podilskyi. With the beginning of the German occupation they moved to Felshtyn (current Hvardiiske village, Khmelnytskyi region). In August 1942,

Проживала з чоловіком Шаєю та донькою Сарою у м. Кам’янець-Подільський. Із початком німецької окупації переїхали в м. Фельштин (нині – с. Гвардійське Хмельницької області). У серпні 1942 р. родина Авербухів розстріляна в с. Павликівці Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області

She lived with her husband Shaia and daughter Sara in Kamianets-Podilskyi. With the beginning of the German occupation they moved to Felshtyn (current Hvardiiske village, Khmelnytskyi region). In August 1942, the Averbukh family was shot in Pavlykivtsi village of Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytskyi) region

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Хінія Авербух
Khiniia Averbukh
Назва Лист Хінії Авербух до родичів
Lettet from Khiniia Averbukh to relatives
Походження 01.07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші в лінійку двобічний рукопис
On the sheet in a line there is a double-sided. handwriting
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, згини, плями, лівий бік нерівний, конверт потертий
Yellowed, crumpled, folds, spots, the left side is uneven, the envelope is worn
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш / sheet
Розміри: Size: 20,7х16,8 см/cm
Матеріал Папір, чорнило фіолетове. Paper, purple ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 01.07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область), Україна. Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytskyi region), Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш, російська. Yiddish. Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область). Ukraine, Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytskyi region)
Особи, пов’язані з музейним предметом Хінія Авербух, М. Кац. Khiniia Averbukh, M. Kats
Пошукові терміни Україна, Кам’янець-Подільський, Фельштин, Павликівці, окупація, Голокост, євреї, розстріли, реституція. Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Felshtyn, Pavlykivtsi, occupation, Holocaust, Jews, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 6.85 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/502
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/502
Дата онлайнової публікації 2021-03-27
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
"Voices from the Past"