Цифрові колекції

Лист Дори Кардовської (Гіммельштейн) до дирекції Національного музею історії України у Другій світовій війні. 06.2008

Letter from Dora Kardovska (Himmelshtein) to the Directorate of the National Museum of History of Ukraine in the Second World War. 06.2008

Родина Гіммельштейнів, батьки, сестра та близькі родичі Дори Кардовської, була розстріляна нацистами на околицях м. Херсон у 1942 р. Сама ж вона пройшла через концентраційні табори Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина). У червні 1945 р. повернулася додому

The Himmelstein family, Dora Kardowska's parents, sister and close relatives were shot dead by the Nazis on the outskirts of Kherson in 1942. She passed through the Auschwitz (Poland) and the Ravensbrück (Germany) concentration camps.

Родина Гіммельштейнів, батьки, сестра та близькі родичі Дори Кардовської, була розстріляна нацистами на околицях м. Херсон у 1942 р. Сама ж вона пройшла через концентраційні табори Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина). У червні 1945 р. повернулася додому

The Himmelstein family, Dora Kardowska's parents, sister and close relatives were shot dead by the Nazis on the outskirts of Kherson in 1942. She passed through the Auschwitz (Poland) and the Ravensbrück (Germany) concentration camps. In June 1945 she returned home

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Дора Кардовська (Гіммельштейн)
Dora Kardovska (Himmelshtein)
Назва Лист Дори Кардовської (Гіммельштейн) до дирекції Національного музею історії України у Другій світовій війні
Letter from Dora Kardovska (Himmelshtein) to the Directorate of the National Museum of History of Ukraine in the Second World War
Походження 06.2008
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах двобічний рукописний текст
Bilateral handwritten text on two sheets
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, прим’ятий, згини, кути заломлені, надриви по краях (близько 0,3–0,6 см), окремі слова закреслені
Shabby, dirty, crumpled, bends, corners are bent, tears at the edges (about 0.3-0.6 cm), some words are crossed out
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 2 аркуші / 2 sheets
Розміри: Size: 31,5х21,4 см/cm
Матеріал Папір, гелієва ручка. Paper, helium pen
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Поч. XXІ ст. The beginning of the XXIst century. Точна дата: Date: 06.2008. Місце : Place: м. Херсон, Україна. Kherson, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить інформацію про те, що рідні Дори Кардовської (Гіммельштейн) були розстріляні нацистами біля м. Херсон у 1942 р. Описуються важкі умови її перебування в концентраційних таборах Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина), а також жахливі злочини гітлерівців, зокрема спалення в’язнів у крематорії, цькування їх собаками та ін.
Contains the information that the relatives of Dora Kardovska (Himmelshtein) were shot by the Nazis near Kherson in 1942. The difficult conditions of her stay in the concentration camps of Auschwitz (Poland) and Ravensbrück (Germany) are described, as well as the horrible crimes of the Nazis, including the burning of prisoners in the crematorium, their harassment by dogs and others

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Соціогуманітарні складники війни: остарбайтери. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Socio-humanitarian components of the war: ostarbeiters. Nazi concentration camps. Holocaust
Періоди і дати Поч. XXІ ст. The beginning of the XXIst century
Території, міста Україна, м. Херсон. Ukraine, Kherson
Особи, пов’язані з музейним предметом Дора Кардовська (Гіммельштейн), Любов Легасова. Dora Kardovska (Himmelshtein), Liubov Lehasova
Пошукові терміни Херсон, окупація України, остарбайтери, євреї, нацистські табори, Аушвіц, Равенсбрюк, Голокост. Kherson, occupation of Ukraine, Ostarbeiters, Jews, Nazi camps, Auschwitz, Ravensbrück, Holocaust
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 5.6 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/503
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/503
Дата онлайнової публікації 2021-03-27
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex