Цифрові колекції

Тільда Аккерман (Галперт) – робітниця Мукачівської трикотажної фабрики «Ромо». 1943

Tilda Akkerman (Halpert) – a worker of the Mukachevo knitwear factory “Romo”. 1943

Проживала в м. Мукачево на Закарпатті. Від 19 березня 1944 р. разом із родиною перебувала в міському гетто. 20 травня 1944 р. вся сім’я Аккерманів прибула до концтабору Аушвіц (Польща). Шість членів родини були знищені в газових камерах та спалені в крематорії. Від 21 серпня 1944 р. до 8 травня 1945 р. Тільда працювала на радіозаводі «Гагенук» (м. Райхенбах, Німеччина). 10 червня 1945 р. повернулася на батьківщину

She lived in Mukachevo in Transcarpathia. From March 19, 1944 she was in

Проживала в м. Мукачево на Закарпатті. Від 19 березня 1944 р. разом із родиною перебувала в міському гетто. 20 травня 1944 р. вся сім’я Аккерманів прибула до концтабору Аушвіц (Польща). Шість членів родини були знищені в газових камерах та спалені в крематорії. Від 21 серпня 1944 р. до 8 травня 1945 р. Тільда працювала на радіозаводі «Гагенук» (м. Райхенбах, Німеччина). 10 червня 1945 р. повернулася на батьківщину

She lived in Mukachevo in Transcarpathia. From March 19, 1944 she was in the city ghetto with her family. On May 20, 1944, the whole Ackerman family arrived to the Auschwitz concentration camp (Poland). Six family members were killed in gas chambers and burned at the crematorium. From August 21, 1944 to May 8, 1945, Tilda worked at a radio equipment plant “Hagenuk” (Reichenbach, Germany). On June 10, 1945, she returned to her homeland

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Тільда Аккерман (Галперт) – робітниця Мукачівської трикотажної фабрики «Ромо»
Tilda Akkerman (Halpert) – a worker of the Mukachevo knitwear factory “Romo”
Походження 1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення поясне, анфас, без головного убору, у світлій блузці з коміром, темному піджаку, руки складені на поясі. На тлі рослинності
Depicted in waist-length, full-face, without a hat, wearing in a light blouse with a collar, a dark jacket, hands folded at the waist. Against the background of vegetation
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На лицьовому боці в нижній частині напис російською мовою: «Мукачево, 1943 р.». На звороті напис: «Фото довоєнне Тільди Аккерман» (російською мовою)
On the front side at the bottom there is an inscription in Russian: “Mukachevo, 1943”. On the back there is the inscription: “Pre-war photo of Tilda Akkerman” (in Russian)
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, подряпини, наклеєний на папір
Shabby, dirty, scratched, pasted on paper
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 7,8х5,6 см/cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1943 . Місце : Place: м. Мукачево, Закарпатська область, Україна. Mukachevo, Transcarpathian region, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Соціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Second World War. Nazi concentration camps. Holocaust. Socio-humanitarian components of the war: demographic losses of Ukraine
Періоди і дати II чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста Україна, м. Мукачево, Закарпатська область. Ukraine, Mukachevo, Transcarpathian region
Особи, пов’язані з музейним предметом Тільда Аккерман (Галперт). Tilda Akkerman (Halpert)
Пошукові терміни Україна, Закарпаття, Мукачево, окупація, євреї, Голокост, гетто, Аушвіц. Ukraine, Zakarpattia, Mukachevo, occupation, Jews, Holocaust, ghetto, Auschwitz
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.48 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/504
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/504
Дата онлайнової публікації 2021-03-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
«(Не)забутий плацдарм»
“Auschwitz concentration camp – a Ukrainian dimension. Research, documents, evidence”
“(Un)forgotten bridgehead”