Цифрові колекції

Ганна Балаклицька із сином Леонідом. 1940

Hanna Balaklytska with her son Leonid. 1940

Учителювала в с. Засулля на Сумщині. У листопаді 1941 р. родина Балаклицьких уперше заарештована, проте розстрілу вдалося уникнути. У 1942 р. жінку разом із 6-рiчними синами Вадимом та Леонідом знову затримали, кинули до в’язниці. Федір, чоловік-українець, постiйно шукав можливостi звiльнення дружини та дітей. 26 червня 1942 р. Ганна разом із синами була розстрiляна в місцевому кар’єрi

She taught in Zasullia village in Sumy region. In November 1941, the Balaklytska family was arrested

Учителювала в с. Засулля на Сумщині. У листопаді 1941 р. родина Балаклицьких уперше заарештована, проте розстрілу вдалося уникнути. У 1942 р. жінку разом із 6-рiчними синами Вадимом та Леонідом знову затримали, кинули до в’язниці. Федір, чоловік-українець, постiйно шукав можливостi звiльнення дружини та дітей. 26 червня 1942 р. Ганна разом із синами була розстрiляна в місцевому кар’єрi

She taught in Zasullia village in Sumy region. In November 1941, the Balaklytska family was arrested for the first time, but the execution was avoided. In 1942, the woman, along with her 6-year-old sons, Vadim and Leonid, were detained again and taken to prison. Fedir, a husband, Ukrainian by origin, was constantly looking for opportunities to release his wife and children. On June 26, 1942, Hanna and her sons were shot in a local quarry

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Ганна Балаклицька із сином Леонідом
Hanna Balaklytska with her son Leonid
Походження 1940
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Погрудне зображення жінки та хлопчика, анфас, без головних уборів; жінка – в темному светрі, хлопчик – у темній сорочці, світлому светрі, з перехрещеними шлейками на грудях. У кімнаті. Світлина копійна
A woman and a boy are depicted in bust, full face, without hats; a woman is wearing in a dark sweater, a boy – in a dark shirt, a light sweater, with crossed straps on his chest. In the room. Рhotocopy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис простим олівцем: «Ганна Самойлівна Балаклицька з сином Леонідом. 40 р.»
On the back there is an inscription in a simple pencil: “Hanna Samoilivna Balaklytska with her son Leonid. 1940”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, зображення нечітке
Shabby, the image is blurred
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 13,0х17,5 см/cm
Матеріал Фотопапір, олівець простий. Рhoto paper, simple pencil
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing. Нandwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1940. Місце : Place: с. Засулля (нині – в межах м. Ромни), Недригайлівський район, Сумська область, Україна. Zasullia village (current within the city of Romny), Nedryhailiv district, Sumy region, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистський окупаційний режим. Соціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Голокост. Second World War. Nazi occupation regime. Socio-humanitarian components of the war: demographic losses of Ukraine. Holocaust
Періоди і дати II чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста Україна, м. Ромни Сумської області . Ukraine, Romny, Sumy region
Особи, пов’язані з музейним предметом Ганна Балаклицька, Федір Балаклицький, Леонід Балаклицький, Вадим Балаклицький. Hanna Balaklytska, Fedir Balaklytskyi, Leonid Balaklytskyi, Vadym Balaklytskyi
Пошукові терміни Україна, Сумщина, окупація, євреї, знищення населення, розстріли, Голокост. Ukraine, Sumy region, occupation, Jews, extermination of the population, executions, Holocaust
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.13 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/505
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/505
Дата онлайнової публікації 2021-03-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex