Цифрові колекції

Розпорядження про обмеження місця проживання євреїв на території дистрикту «Галичина». 01.09.1941

Restraining order for the place of residence of Jews in the territory of the District of Galicia. 01.09.1941

Згідно з розпорядженням губернатора дистрикту з 1 вересня 1941 р. єврейському населенню «Галицької області» заборонялося залишати, навіть тимчасово, місце свого постійного проживання. 13 вересня наказ було доведено через представника нацистської окупаційної адміністрації, керівника округи (крайсгауптмана) фон Ребая, жителям м. Кам’янки-Струмилова (нині – м. Кам’янка-Бузька Львівської області)

According to the order of the Governor of the district from September 1, 1941, the Jewish population

Згідно з розпорядженням губернатора дистрикту з 1 вересня 1941 р. єврейському населенню «Галицької області» заборонялося залишати, навіть тимчасово, місце свого постійного проживання. 13 вересня наказ було доведено через представника нацистської окупаційної адміністрації, керівника округи (крайсгауптмана) фон Ребая, жителям м. Кам’янки-Струмилова (нині – м. Кам’янка-Бузька Львівської області)

According to the order of the Governor of the district from September 1, 1941, the Jewish population of the “Galician region” was forbidden to leave, even temporarily, their place of permanent residence. On September 13, the order was proved through a representative of the Nazi occupation administration – the head of the district (Kraishauptmann) von Rebay to the citizens of Kamianka-Strumylova (current Kamianka-Buzka, Lviv region)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Губернатор дистрикту «Галичина»
Governor of the District of Galicia
Назва Розпорядження про обмеження місця проживання євреїв на території дистрикту «Галичина»
Restraining order for the place of residence of Jews in the territory of the District of Galicia
Походження 01.09.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші однобічний друкарський текст
One-sided printed text on the sheet
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, пожовтілий, прим’ятий, згини, надриви по краях (близько 0,5–1,5 см), кути заломлені
Shabby, dirty, yellowed, crumpled, bends, tears at the edges (about 0.5-1.5 cm), the corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 41,0х29,1 см/cm
1 аркуш.1 sheet
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Рrinting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 01.09.1941. Місце : Place: м. Львів. Lviv
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація Містить розпорядження про заборону євреям залишати, навіть тимчасово, місце свого постійного проживання, за окремим винятком (санкціонована персональна діяльність поза межами громади) та з письмового дозволу. У разі невиконання наказу передбачалося покарання у вигляді штрафів, ув’язнення до трьох місяців, або поміщення до таборів примусової праці
It contains an injunction prohibiting Jews from leaving, even temporarily, their place of permanent residence, with some exceptions (authorized personal activities outside the community) and with written permission. In case of failure of the order it was expected the penalty of fines, imprisonment of up to three months, or placement in forced labor camps
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Особи, пов’язані з музейним предметом фон Ребай. von Rebay
Пошукові терміни Україна, дистрикт «Галичина», Львів, Кам’янка, окупація, євреї, Голокост, розпорядження, обмеження місця проживання, табори примусової праці. Ukraine, District of Galicia, Lviv, Kamianka, occupation, Jews, Holocaust, orders, restriction of residence, forced labor camps
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 14.99 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/507
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/507
Дата онлайнової публікації 2021-03-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Праведний шлях. Українці-рятівники»
«(Не)забутий плацдарм»
«Смертельний шлях»
“The righteous way. Ukrainian rescuers”
“(Un)forgotten bridgehead”
“Deadly way”