Цифрові колекції

Лист Павла Куліченкова до родини. 27.11.1943

Letter of Pavlo Kulichenkov to his family. 27.11.1943

Червоноармієць Павло Куліченков брав участь у вигнанні нацистів із Київщини. Звідти надіслав рідним листа, де написав про злочини гітлерівців, зокрема про трагедію київського єврейства, винищеного в Бабиному Яру. Сам Павло загинув під час боїв за м. Львів у липні 1944 р.

Pavlo Kulichenkov, a Red Army soldier, took part in the expulsion of the Nazis from Kyiv region. From there he sent a letter to his family, where he wrote about the crimes of the Nazis, in particular about the tragedy of

Червоноармієць Павло Куліченков брав участь у вигнанні нацистів із Київщини. Звідти надіслав рідним листа, де написав про злочини гітлерівців, зокрема про трагедію київського єврейства, винищеного в Бабиному Яру. Сам Павло загинув під час боїв за м. Львів у липні 1944 р.

Pavlo Kulichenkov, a Red Army soldier, took part in the expulsion of the Nazis from Kyiv region. From there he sent a letter to his family, where he wrote about the crimes of the Nazis, in particular about the tragedy of Kyiv Jewry, exterminated in Babyn Yar. Pavlo himself died during the battles for Lviv in July 1944

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Павло Куліченков
Pavlo Kulichenkov
Назва Лист Павла Куліченкова до рідних
Letter of Pavlo Kulichenkov to his family
Походження 27.11.1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листи
Про оригінал
Опис оригіналу На подвійному аркуші в лінійку, що складається трикутником, двобічний рукописний текст із поштовими штемпелями та відміткою військової цензури
On a double sheet in a line and in the shape of a triangle there is a double-sided handwritten text with postmarks and a mark of military censorship
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути заломлені, надриви по краях (близько 0,5–1,2 см), поштові штемпелі нечіткі, сліди від намокання
Yellowed, shabby, dirty, the corners are bent, tears at the edges (about 0.5-1.2 cm), postmarks are fuzzy, traces of moisture
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 19,8х13,2 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, олівець, фарба. Paper, pencil, stamp ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 27.11.1943. Місце : Place: Київська область, Україна. Kyiv region, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Надійшов від розформованого Народного меморіального музею «Пагорб Слави» у 2015 р.
Received from the disbanded People's Memorial Museum “Hill of Fame” in 2015
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Містить інформацію про побачене й почуте автором: численні руйнування; примусове вивезення молоді (віком 15–18 років) до Німеччини; повсюдне знищення цивільного населення, зокрема вбивство близько 700 жителів м. Переяслав-Хмельницький. Автор окремо торкається трагедії київського єврейства, пише про наказ людям зібратися з усіма речами, нібито для «евакуації», а відтак масовий розстріл на околицях міста
Contains the information about what he saw and heard: numerous destructions; forced deportation of young people (aged 15-18) to Germany; widespread extermination of the civilian population, including the killing of about 700 residents of Pereiaslav-Khmelnytskyi. Separately, he touches on the tragedy of Kyiv Jewry, writes about the order to people to gather with all things, allegedly for “evacuation”, and the subsequent mass shooting on the outskirts of the city
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Бойовище за Україну. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Cоціогуманітарні складники війни: остарбайтери. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Battle for Ukraine. Holocaust. The tragedy of Babyn Yar. Socio-humanitarian components of the war: Ostarbeiters. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, Київська область. Ukraine, Kyiv region
Особи, пов’язані з музейним предметом Павло Куліченков. Pavlo Kulichenkov
Пошукові терміни Україна, Київ, Переяслав-Хмельницький, Львів, окупація, євреї, Голокост, Бабин Яр, остарбайтери. Ukraine, Kyiv, Pereiaslov-Khmelnytskyi, Lviv, occupation, Jews, Holocaust, Babyn Yar, ostarbeiters
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 5.63 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/508
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/508
Дата онлайнової публікації 2021-03-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex