Цифрові колекції

Спогади Тільди Галперт (Аккерман) «Події мого життя в період 1941–1945 рр.». 18.05.1998

Memoirs of Tilda Halpert (Akkerman) “Events of my life in the period of 1941-1945”. 18.05.1998

Проживала в м. Мукачево на Закарпатті. Від 19 березня 1944 р. разом із родиною перебувала в міському гетто. 20 травня 1944 р. вся сім’я Аккерманів прибула до концтабору Аушвіц (Польща). Шість членів родини були знищені в газових камерах та спалені в крематорії. Від 21 серпня 1944 р. до 8 травня 1945 р. Тільда працювала на радіозаводі «Гагенук» (м. Райхенбах, Німеччина). 10 червня 1945 р. повернулася на батьківщину

She lived in Mukachevo in Transcarpathia. From March 19, 1944 she was in

Проживала в м. Мукачево на Закарпатті. Від 19 березня 1944 р. разом із родиною перебувала в міському гетто. 20 травня 1944 р. вся сім’я Аккерманів прибула до концтабору Аушвіц (Польща). Шість членів родини були знищені в газових камерах та спалені в крематорії. Від 21 серпня 1944 р. до 8 травня 1945 р. Тільда працювала на радіозаводі «Гагенук» (м. Райхенбах, Німеччина). 10 червня 1945 р. повернулася на батьківщину

She lived in Mukachevo in Transcarpathia. From March 19, 1944 she was in the city ghetto with her family. On May 20, 1944, the whole Ackerman family arrived to the Auschwitz concentration camp (Poland). Six family members were killed in gas chambers and burned at the crematorium. From August 21, 1944 to May 8, 1945, Tilda worked at a radio equipment plant “Hagenuk” (Reichenbach, Germany). On June 10, 1945, she returned to her homeland

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Тільда Галперт (Аккерман)
Tilda Halpert (Akkerman)
Назва Спогади Тільди Галперт (Аккерман) «Події мого життя в період 1941–1945 рр.»
Memoirs of Tilda Halpert (Akkerman) “Events of my life in the period of 1941-1945”
Походження 18.05.1998
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На пожовтілому аркуші однобічний рукопис із підписом
On the yellowed sheet there is a one-sided handwriting with a signature
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, прим’ятий, потертий
Yellowed, dirty, crumpled, frayed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 29,0х21,0 см/cm
Матеріал Папір, кулькова ручка синя. Paper, blue ballpoint pen
Техніка Рукопис. Нandwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Кін. XX ст. The end of the ХХth century. Точна дата: Date: 18.05.1998. Місце : Place: м. Ужгород, Закарпатська область, Україна. Uzhhorod, Transcarpathia region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Уміщує інформацію про переслідування євреїв на Закарпатті в 1938 р., повсякденні реалії Мукачівського гетто та знищення родини Аккерманів у концтаборі Аушвіц у 1944 р.
Contains the information about the persecution of Jews in Transcarpathia in 1938, the daily realities of Mukachevo ghetto and the extermination of the Akkerman family in the Auschwitz concentration camp in 1944
Теми Друга світова війна. Угорська окупація України. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Соціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Second World War. Hungarian occupation of Ukraine. Nazi concentration camps. Holocaust. Socio-humanitarian components of the war: demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Кін. XX ст. The end of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Ужгород Закарпатської області. Ukraine, Uzhhorod, Transcarpathia region
Особи, пов’язані з музейним предметом Тільда Галперт (Аккерман), Самуїл Аккерман, Маргарита Аккерман, Альберт Акерман, Давид Акерман, Шарлота Аккерман, Отто Аккерман. Tilda Halpert (Akkerman), Samuil Akkerman, Marharyta Akkerman, Albert Akerman, Davyd Akerman, Sharlota Akkerman, Otto Akkerman
Пошукові терміни Україна, Закарпаття, Мукачево, окупація, євреї, Голокост, гетто, Аушвіц. Ukraine, Transcarpathia, Mukachevo, occupation, Jews, Holocaust, ghetto, Auschwitz
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 1.42 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/510
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/510
Дата онлайнової публікації 2021-03-31
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
“Auschwitz concentration camp – the Ukrainian dimension. Research, documents, evidence”