Цифрові колекції

Розпорядження коменданта м. Львів про заборону цивільному населенню міста самочинно займати оселі євреїв. 04.07.1941

Order of Lviv commandant to ban the civilian population of the city from illegal occupying of the Jewish homes. 04.07.1941

Встановлення німецької окупаційної влади у м. Львів супроводжувалося мародерством, грабунками, масовими арештами та вбивствами. Найбільшим трагізмом прихід нацистів обернувся для єврейської громади, що налічувала тут близько 160 тис. осіб. Відбулися масові погроми, розстріли, виселення до спеціально відведених районів у північній частині міста – гетто. У липні 1941 р. окупаційна адміністрація видала спеціальні розпорядження, що забороняли місцевим жителям м. Львів самовільно займати житла євреїв.

Встановлення німецької окупаційної влади у м. Львів супроводжувалося мародерством, грабунками, масовими арештами та вбивствами. Найбільшим трагізмом прихід нацистів обернувся для єврейської громади, що налічувала тут близько 160 тис. осіб. Відбулися масові погроми, розстріли, виселення до спеціально відведених районів у північній частині міста – гетто. У липні 1941 р. окупаційна адміністрація видала спеціальні розпорядження, що забороняли місцевим жителям м. Львів самовільно займати житла євреїв. За порушення цих заборон було передбачено смертну кару

The establishment of German occupation in Lviv was accompanied by pillaging, looting, mass arrests and killings. The arrival of the Nazis was the greatest tragedy for the Jewish community, which numbered about 160,000 people. There were massacres, shootings, evictions to officially designated areas in the northern part of the city – the ghetto. In July 1941, the occupation administration issued special orders prohibiting local residents of Lviv to occupy illegally the abandoned Jewish homes, the violation of which provided for the death penalty

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Комендант м. Львів
Lviv commandant
Назва Розпорядження коменданта м. Львів про заборону цивільним мешканцям міста самочинно займати оселі євреїв
Order of Lviv commandant to ban the civilian population of the city from illegal occupying of the Jewish homes
Походження 04.07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші однобічний друкарський текст, над яким розміщена символіка нацистської Німеччини – імперський орел та свастика
On the sheet of paper there is a one-sided printed text, above which there are the symbols of Nazi Germany – the imperial eagle and the swastika
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, потертий, прим’ятий, згини, надриви по краях (близько 0,4 см), кути заломлені
Yellowed, dirty, frayed, crumpled, bends, tears at the edges (about 0.4 cm), the corners are crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 42,0х29,0 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Рrinting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 04.07.1941. Місце : Place: м. Львів, Україна. Lviv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Зазначається, що львів’янам заборонено самочинно виселяти євреїв або займати їхні помешкання. За порушення цього розпорядження передбачена смертна кара
It is noted that Lviv residents are forbidden to evict or occupy illegally the Jewish homes. The violation of this order provides for the death penalty

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Пошукові терміни Україна, Львів, окупація, євреї, Голокост, розпорядження, житло, гетто. Ukraine, Lviv, occupation, Jews, Holocaust, orders, dwelling, ghetto
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 18.48 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/514
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/514
Дата онлайнової публікації 2021-04-05
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Смертельний шлях»
«(Не)забутий плацдарм»
«Праведний шлях. Українці-рятівники»
“Death Road”
“(Un) forgotten bridgehead”
“The Righteous Path. Ukrainian Rescuers”