Цифрові колекції

Лист Маріам Гернер до сина Мейлеха (Михайла). 02.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Mariam Herner to her son Meilekh (Mykhailo). 02.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Подружжя Нойеха та Маріам Гернерів до війни проживали в м. Кам’янець-Подільський. У серпні 1941 р. Маріам розстріляна нацистами. Її син Мейлех на той час – студент Київського індустріального інституту (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), по війні емігрував до США

Before the war the couple Noiekh and Mariam Herner lived in Kamianets-Podilskyi. In August 1941 Mariam was shot by the Nazis. At that time her son Meilekh

Подружжя Нойеха та Маріам Гернерів до війни проживали в м. Кам’янець-Подільський. У серпні 1941 р. Маріам розстріляна нацистами. Її син Мейлех на той час – студент Київського індустріального інституту (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), по війні емігрував до США

Before the war the couple Noiekh and Mariam Herner lived in Kamianets-Podilskyi. In August 1941 Mariam was shot by the Nazis. At that time her son Meilekh was a student of the Kyiv Industrial Institute (current the National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute”). After the war he emigrated to the United States of America

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Маріам Гернер
Mariam Herner
Назва Лист Маріам Гернер до сина Мейлеха (Михайла)
Letter of Mariam Herner to her son Meilekh (Mykhailo)
Походження 02.07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На бланку маркованої поштової картки двобічний рукопис
There is a double-sided handwriting on a stamped postcard
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим'ятий, кути заламані
Yellowed, shabby, crumpled, corners are crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 14,1х10,0 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, чорнило фіолетове. Paper, purple ink
Техніка Друк червоного кольору, рукопис . Red printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 02.07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область), Україна. Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytska region), Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в контексті реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Повідомляє про надсилання коштів, бомбардування німецькою авіацією наприкінці липня (насправді ж нальоти люфтваффе на місто відбулися на зламі червня-липня) центральних вулиць Кам’янця-Подільського, висловлює радість щодо успішної здачі сином іспитів

Reports about sending money, of the German air bombing of the central streets of Kamianets-Podilskyi in late July 1941 (in fact, the Luftwaffe air raids on the city took place at the turn of June-July 1941), expresses joy for passing his exams successfully

Теми Друга світова війна. Бойовище за Україну. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Battles for Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський, Київ. Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Маріам Гернер, Мейлех (Михайло) Гернер, Нойех Гернер. Mariam Herner, Meilekh (Mykhailo) Herner, Noiekh Herner
Пошукові терміни Україна, Кам’янець-Подільський, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, Київський індустріальний інститут, еміграція, реституція
Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Nazis, Jews, Holocaust, executions, Kyiv Industrial Institute, emigration, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.46 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/522
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/522
Дата онлайнової публікації 2021-04-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”