Цифрові колекції

Лист до І. Грінберга. 04.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter to I. Greenberg. 04.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

І. Грінберг проживав у с. Калюс на Поділлі (нині не існує). У серпні 1943 р. всі місцеві євреї розстріляні нацистами

I. Greenberg lived in Kalius village in Podillia (it doesn’t exist now). All local Jews were shot by the Nazis in August 1943

І. Грінберг проживав у с. Калюс на Поділлі (нині не існує). У серпні 1943 р. всі місцеві євреї розстріляні нацистами

I. Greenberg lived in Kalius village in Podillia (it doesn’t exist now). All local Jews were shot by the Nazis in August 1943

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Лист до І. Грінберга
Letter to I. Greenberg
Походження 04.07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На бланку маркованої поштової картки двобічний рукопис
There is a double-sided handwriting on a stamped postcard
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, зігнутий навпіл
Yellowed, frayed, half-bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10,0х14,3 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, олівець хімічний. Paper, chemical pencil
Техніка Друк червоного кольору, рукопис. Red printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century . Точна дата: Date: 04.07.1941. Місце : Place: с. Довжок (нині – Кам’янець-Подільський район Хмельницької області) Україна. Dovzhok village (current Kamianets-Podilskyi district, Khmelnytska region) Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в контексті реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідіш, російська. Yiddish, Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, с. Довжок (нині – Кам’янець-Подільський район Хмельницької області), с. Калюс Новоушицького району Хмельницької області (нині не існує). Ukraine, Dovzhok village (current Kamianets-Podilskyi district, Khmelnytska region), Kalius village (it doesn’t exist now), Novoushytskyi district, Khmelnytska region
Особи, пов’язані з музейним предметом І. Грінберг. I. Greenberg
Пошукові терміни Україна, Поділля, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, реституція
Ukraine, Podillia, Nazis, Jews, Holocaust, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.34 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/526
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/526
Дата онлайнової публікації 2021-04-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”