Цифрові колекції

Доба Польова (Кодрянська). 1930-ті

Doba Polova (Kodrianska). 1930s

У вересні 1941 р. під час нацистської окупації Києва розстріляна у Бабиному Яру. Матеріали родини Польових були зібрані під час проведення акції в рамках гуманітарного музейного проекту «Непрочитані листи 41-го»

During the Nazi occupation of Kyiv she was shot dead in Babyn Yar in September 1941. The materials of the Polovyi family were collected during the humanitarian museum project “Unread Letters of 41st”

У вересні 1941 р. під час нацистської окупації Києва розстріляна у Бабиному Яру. Матеріали родини Польових були зібрані під час проведення акції в рамках гуманітарного музейного проекту «Непрочитані листи 41-го»

During the Nazi occupation of Kyiv she was shot dead in Babyn Yar in September 1941. The materials of the Polovyi family were collected during the humanitarian museum project “Unread Letters of 41st”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Доба Польова (Кодрянська)
Doba Polova (Kodrianska)
Походження 1930-ті. 1930s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, без головного убору, у сукні з відкладним коміром. Світлина копійна
Head and shoulders portrait, full face, bareheaded, in a dress with a turn-down collar. Рhotocopy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «Доба Кодрянська (мама), якій Давид писав свій лист. Фото довоєнне»
On the back side there is an inscription in Russian: “Doba Kodrianska (mother), to whom Davyd wrote his letter. Pre-war photo”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, кути заломлені
Shabby, corners are crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 15,0х10,0 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, ручка. Glossy photo paper, pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть XX ст. The second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1930-ті. 1930s. Місце : Place: м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Tragedy of Babyn Yar. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати II чверть XX ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Доба Польова (Кодрянська), Давид Польовий. Doba Polova (Kodrianska), Davyd Polovyi
Пошукові терміни Україна, Київ, Кам’янець-Подільський, окупація, євреї, Голокост, Бабин Яр, розстріли
Ukraine, Kyiv, Kamianets-Podilskyi, occupation, Jews, Holocaust, Babyn Yar, executions
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.38 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/527
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/527
Дата онлайнової публікації 2021-04-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex