Цифрові колекції

Лист Добі Польовій (Кодрянській) від сина Давида. 02.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Doba Polova (Kodrianska) from her son Davyd. 02.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

У вересні 1941 р. під час нацистської окупації Києва жінку було розстріляно в Бабиному Яру. Її син Давид, учасник Другої світової війни, помер у 1947 р. Матеріали родини Польових були зібрані під час проведення акції в рамках гуманітарного музейного проекту «Непрочитані листи 41-го». Лише у 2018 р. нащадки Польових прочитали цей, ймовірно останній, лист до Доби Абрамівни

During the Nazi occupation of Kyiv a woman was shot dead in Babyn Yar in September 1941. Her son Davyd was a participant

У вересні 1941 р. під час нацистської окупації Києва жінку було розстріляно в Бабиному Яру. Її син Давид, учасник Другої світової війни, помер у 1947 р. Матеріали родини Польових були зібрані під час проведення акції в рамках гуманітарного музейного проекту «Непрочитані листи 41-го». Лише у 2018 р. нащадки Польових прочитали цей, ймовірно останній, лист до Доби Абрамівни

During the Nazi occupation of Kyiv a woman was shot dead in Babyn Yar in September 1941. Her son Davyd was a participant of the Second World War and died in 1947. The materials of the Polovyi family were collected during the humanitarian museum project “Unread Letters of 41st”. Only in 2018 Doba Polova’s descendants read this letter, probably the last one

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Давид Польовий
Davyd Polovyi
Назва Лист Добі Польовій (Кодрянській) від сина Давида
Letter of Doba Polova (Kodrianska) from her son Davyd
Походження 02.07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші в клітинку однобічний рукопис. Лист вміщений у конверт сіруватого кольору
On a sheet of paper in cell there is a one-sided handwriting. The letter is put on a gray envelope
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, пом’ятий, забруднений, згини, лівий край нерівний
Yellowed, shabby, crumpled, dirty, bends, jagged left edge
Склад / Комплект Частин : 2
Фізичні характеристики Розміри: Size: 20,8х16,8 см.; конверт: envelope 15,0х10,0 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область), Україна. Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytska region), Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в контексті реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Автор висловлює свої хвилювання за матір, просить берегти себе. Пише про те, що читав у газетах про бомбардування Києва 
The author expresses his excitement for mother, asks to take care of herself. He writes that he has read about the bombing of Kyiv in the newspapers 
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Tragedy of Babyn Yar. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер/ XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область). Ukraine, Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytska region)
Особи, пов’язані з музейним предметом Доба Польова (Кодрянська), Давид Польовий. Doba Polova (Kodrianska), Davyd Polovyi
Пошукові терміни Україна, Київ, Кам’янець-Подільський, окупація, євреї, Голокост, Бабин Яр, розстріли, реституція
Ukraine, Kyiv, Kamianets-Podilskyi, occupation, Jews, Holocaust, Babyn Yar, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 4.61 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/528
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/528
Дата онлайнової публікації 2021-04-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex