Цифрові колекції

Лист до Мордка (Мордехая) Кацмана.1941 р. (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter to Mordko (Mordekhai) Katsman.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Подружжя Мордка та Фейги Кацманів проживали в с. Солобківці на Поділлі (нині Хмельницька область). У 1942 р. розстріляні нацистами

Mordko and Feiha Katsman lived in Solobkivtsi village in Podillia (current Khmelnytska region). In 1942 they were shot by the Nazis

Подружжя Мордка та Фейги Кацманів проживали в с. Солобківці на Поділлі (нині Хмельницька область). У 1942 р. розстріляні нацистами

Mordko and Feiha Katsman lived in Solobkivtsi village in Podillia (current Khmelnytska region). In 1942 they were shot by the Nazis

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Лист до Мордка (Мордехая) Кацмана
Letter to Mordko (Mordekhai) Katsman
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На бланку маркованої поштової картки двобічний рукопис
There is a double-sided handwriting on a stamped postcard
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, згини, кути загнуті
Yellowed, frayed, dirty, stains, corners are crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10,0х14,0 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, олівець простий. Paper, simple pencil
Техніка Друк червоного кольору, рукопис. Red printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точні дати: Date: 1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в контексті реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідіш, російська. Yiddish, Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Tragedy of Babyn Yar. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, с. Солобківці (нині – Ярмолинецький район Хмельницької області). Ukraine, Solobkivtsi village (current Yarmolynetskyi district, Khmelnytska region)
Особи, пов’язані з музейним предметом Мордко (Мордехай) Кацман, Фейга Кацман. Mordko (Mordekhai) Katsman, Feiha Katsman
Пошукові терміни Україна, Поділля, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, реституція
Ukraine, Podillia, Nazis, Jews, Holocaust, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.18 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/529
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/529
Дата онлайнової публікації 2021-04-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”