Цифрові колекції

Ольга Іванцова. 1927

Olha Ivantsova. 1927

До нацистської окупації Києва працювала вчителем у школі. Чоловік Ольги, український вчений історик-археолог Іван Іванцов, у липні 1941 р. пішов на фронт, потрапив у оточення під Полтавою, повернувся до Києва, де 30 жовтня 1941 р. був розстріляний у Бабиному Яру. Ольга товаришувала із сусідкою, єврейкою Іриною Висоцькою, бабусею пізніше відомого актора і поета, виконавця власних пісень Володимира Висоцького. Ірина не була схожа на єврейку, але знищила свої документи. У грудні 1941 р. за доносом її

До нацистської окупації Києва працювала вчителем у школі. Чоловік Ольги, український вчений історик-археолог Іван Іванцов, у липні 1941 р. пішов на фронт, потрапив у оточення під Полтавою, повернувся до Києва, де 30 жовтня 1941 р. був розстріляний у Бабиному Яру. Ольга товаришувала із сусідкою, єврейкою Іриною Висоцькою, бабусею пізніше відомого актора і поета, виконавця власних пісень Володимира Висоцького. Ірина не була схожа на єврейку, але знищила свої документи. У грудні 1941 р. за доносом її викликали до гестапо, де вимагали документального підтвердження національності. Ольга Іванцова, ризикуючи життям двох власних дітей, дала письмове свідчення, що Ірина Висоцька – українка. У повоєнні роки вони залишалися близькими подругами. Звання «Праведник Бабиного Яру» Ользі Антонівні Іванцовій було присвоєно у 1991 р.

She was a school teacher before the Nazi occupation of Kyiv. Her husband Ivan was a Ukrainian historian and archaeologist. In July 1941 he went to the frontline, was surrounded near Poltava and returned to Kyiv soon. On October 30, 1941 he was shot by the Nazis in Babyn Yar. Olha had a Jewish friend and a neighbour Iryna Vysotska. She was a grandmother of the future famous actor, poet and singer Volodymyr Vysotskyi. Iryna destroyed her documents although she did not look like a Jew. In December 1941, after denunciation she was called to the Gestapo, where they demanded documentary proof of her nationality. Risking the lives of two children, Olha testified in written form that Iryna Vysotska was a Ukrainian. In the postwar years, they remained close friends. In 1991 Olha was awarded the title “Righteous of Babyn Yar”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Ольга Іванцова
Olha Ivantsova
Походження 1927
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, із невеликим поворотом ліворуч, без головного убору, у білій блузці та чорному піджаку. Фото розтушоване. Світлина копійна
Head and shoulders portrait, full face, bareheaded, with a slight turn to the left, in a white blouse and a black jacket. The photo is shaded. Рhotocopy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «Ольга Антонівна Ровинська, вчителька до заміжжя (1929 р.) 1927 р.»
On the back side there is an inscription in Russian: “Olha Antonivna Rovynska, a teacher before her marriage (1929), 1927”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути заломлені, на звороті написи простим олівцем та кульковою ручкою
Yellowed, frayed, dirty, the corners are crumpled, on the back side there are the notes written by a simple pencil and a ballpoint pen
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 18,0х11,5 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, олівець. Glossy photo paper, pencil
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Середина XX ст. The middle of the XXth century. Точна дата : Date: 1927. Місце : Place: с. Жуків, Славутський р-н, Хмельницька обл. Zhukiv village, Slavutskyi district, Khmelnytska region
Теми Голокост. Нацистська окупація українських теренів. Українці-рятівники. Праведники Бабиного Яру. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Holocaust. Nazi occupation of Ukraine. Ukrainian rescuers. Righteous of Babyn Yar. Socio-humanitarian aspects and consequences of the war
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Ольга Іванцова. Olha Ivantsova
Пошукові терміни Київ, Голокост, євреї, українці, Праведники Бабиного Яру, окупація, Володимир Висоцький
Kyiv, Holocaust, Jews, Ukrainians, Righteous of Babyn Yar, occupation, Volodymyr Vysotskyi
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.06 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/533
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/533
Дата онлайнової публікації 2021-04-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex