Цифрові колекції

Лист до Льва (Лейба) Шемтова. 1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter to Lev (Leib) Shemtov. 1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Лев (Лейба) Шемтов проживав у с. Майфельд (нині с. Майське Джанкойського району АР Крим, Україна). Взимку 1942 р. вбитий нацистами. Ймовірно, свій останній спочинок знайшов серед близько 1 тис. мешканців, головно єврейства Калайського району (нині Джанкойський та Нижньогірський райони АР Крим, Україна), розстріляних у протитанкових ровах поблизу місцевої школи, де гітлерівці організували тимчасовий табір для примусового утримування цивільних

Lev (Leib) Shemtov lived in Maifeld village (current

Лев (Лейба) Шемтов проживав у с. Майфельд (нині с. Майське Джанкойського району АР Крим, Україна). Взимку 1942 р. вбитий нацистами. Ймовірно, свій останній спочинок знайшов серед близько 1 тис. мешканців, головно єврейства Калайського району (нині Джанкойський та Нижньогірський райони АР Крим, Україна), розстріляних у протитанкових ровах поблизу місцевої школи, де гітлерівці організували тимчасовий табір для примусового утримування цивільних

Lev (Leib) Shemtov lived in Maifeld village (current Maiske, Dzhankoi district, Autonomous Republic of Crimea, Ukraine). He was killed by the Nazis in the winter of 1942. Probably, he was executed with about 1,000 inhabitants, mostly Jews of Kalaiskyi district (current Dzhankoi and Nyzhnohirskyi districts of Autonomous Republic of Crimea, Ukraine). They were shot dead in anti-tank trenches near the local school where the Nazis organized a temporary camp for forced detention of civilians

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Лист до Льва (Лейба) Шемтова
Letter to Lev (Leib) Shemtov
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші в лінійку однобічний рукопис. Укладений у конверт бежевого кольору
On a sheet of lined paper there is one-sided handwriting. Enclosed in a beige envelope
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, пожовтілий, забруднений, кути загнуті, край нерівно відірваний, згини
Frayed, yellowed, dirty, crumpled corners, jagged edge, bends
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 12,5х16,8 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century . Точна дата: Date: 1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш, російська. Yiddish, Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, с. Майське Джанкойського району АР Крим. Ukraine, Kamianets-Podilskyi Khmelnytska region, Maiske, Dzhankoi district, AR of Crimea
Особи, пов’язані з музейним предметом Лев (Лейб) Шемтов. Lev (Leib) Shemtov
Пошукові терміни Україна, Кам’янець-Подільський, АР Крим, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, реституція
Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Autonomous Republic of Crimea, Nazis, Jews, Holocaust, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.16 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/541
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/541
Дата онлайнової публікації 2021-04-14
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”