Цифрові колекції

Лист Якова (Янкеля) Штейнгарта до сина. 1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Yakiv (Yankel) Shteinhart to his son. 1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Подружжя Якова та Гені Штейнгартів проживало в м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область). У 1941 р. розстріляне нацистами. Син Михайло, військовослужбовець Червоної армії, пройшов усю війну

Yakiv and Henia Shteinhart lived in Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytska region). In 1941 they were shot by the Nazis. Their son Mykhailo was a Red Army soldier and went through the whole war

Подружжя Якова та Гені Штейнгартів проживало в м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область). У 1941 р. розстріляне нацистами. Син Михайло, військовослужбовець Червоної армії, пройшов усю війну

Yakiv and Henia Shteinhart lived in Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytska region). In 1941 they were shot by the Nazis. Their son Mykhailo was a Red Army soldier and went through the whole war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Яків (Янкель) Штейнгарт
Yakiv (Yankel) Shteinhart
Назва Лист Якова (Янкеля) Штейнгарта до сина
Letter of Yakiv (Yankel) Shteinhart to his son
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші в лінійку двобічний рукопис. Укладений у конверт білого кольору
On a sheet of lined paper there is double-sided handwriting. Enclosed in a beige envelope
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, пожовтілий, забруднений, кути заламані, згини, край нерівно обірваний
Frayed, yellowed, dirty, crumpled corners, bends, jagged edge
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 20,5х16,8 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точні дати: Date: 1941. Місце : / Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukra
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш, російська. Yiddish, Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Ukraine, Kamianets-Podilskyi Khmelnytska region
Особи, пов’язані з музейним предметом Яків (Янкель) Штейнгарт, Геня Штейнгард, Михайло Штейнгард. Yakiv (Yankel) Shteinhart, Henia Shteinhard, Mykhailo Shteinhard
Пошукові терміни Україна, Кам’янець-Подільський, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, реституція
Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Nazis, Jews, Holocaust, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 5.83 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/543
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/543
Дата онлайнової публікації 2021-04-15
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”