Цифрові колекції

Залишки «печей» для ліквідації тіл, ексгумованих у Бабиному Яру. 1943–1944

Remains of “funeral pyres” for the disposal of dead bodies exhumed in Babyn Yar. 1943–1944

Залишки конструкцій «відкритих печей», де спалювалися ексгумовані тіла жертв Бабиного Яру у серпні – вересні 1943 р. з метою ліквідації слідів злочинів нацистів під час окупації м. Київ. У складі «зондеркоманди 1005» в’язні Сирецького табору розкопували трупи і знищували їх на «печах», які будували із огорожі Лук’янівського та надгробків Єврейського кладовищ. «Трупна команда» складала тіла та дрова на «печі» штабелями. Потім усе спалювалося. За свідченням колишніх бранців, таких «печей» було побудовано

Залишки конструкцій «відкритих печей», де спалювалися ексгумовані тіла жертв Бабиного Яру у серпні – вересні 1943 р. з метою ліквідації слідів злочинів нацистів під час окупації м. Київ. У складі «зондеркоманди 1005» в’язні Сирецького табору розкопували трупи і знищували їх на «печах», які будували із огорожі Лук’янівського та надгробків Єврейського кладовищ. «Трупна команда» складала тіла та дрова на «печі» штабелями. Потім усе спалювалося. За свідченням колишніх бранців, таких «печей» було побудовано до тридцяти й на кожній знищено від 2 тис. до 3 тис. тіл

Remains of “open-air cremations” where the exhumed bodies of the Babyn Yar victims were set on fire in August-September 1943 in order to eliminate traces of Nazi crimes during the occupation of Kyiv. As part of “Sondercommando 1005”, the prisoners of the Syretskyi camp excavated the corpses and cremated them in the “funeral pyres” made of the fence of Lukianivskyi and the gravestones of Jewish cemeteries. The “corpse team” piled up the dead bodies and firewood in the “funeral pyres”. Then everything was burnt. According to former prisoners, up to thirty such funeral pyres were made and from 2,000 to 3,000 bodies were cremated on each

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Фотохроніка РАТАУ (Радіотелеграфне агентство України, нині – Укрінформ)
RATAU news in pictures (Radio-Telegraph Agency of Ukraine, current Ukrinform)
Назва Залишки «печей» для ліквідації тіл, ексгумованих у Бабиному Яру
Remains of “funeral pyres” for the disposal of dead bodies exhumed in Babyn Yar
Походження 1943–1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено залишки колод на переритому піску
There are the remains of logs on the sand being dug
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті приклеєна етикетка з машинописом російською мовою: «м. Київ. Бабин Яр. Залишки печей, на яких спалювалися трупи. Репродукція (фотохроніка РАТАУ)»
On the back side there is a label with a typescript in Russian: “Kyiv. Babyn Yar. Remains of the funeral pyres where the corpses were cremated. Copy (RATAU news in pictures)”
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, пожовтілий, кути заломлені
Yellowed, dirty, crumpled corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 11,7х17,7 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Photo printing
Історія оригіналу Створення: Produced : I пол. XX ст. The first half of the XXth century. Точна дата: Date: 1943-1944. Місце : Place: м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація українських теренів. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Tragedy of Babyn Yar
Періоди і дати I пол. XX ст. The first half of the XXth century
Пошукові терміни Київ, окупація, Бабин Яр, в’язні, Сирецький табір, «зондеркоманда 1005», РАТАУ
Kyiv, occupation, Babyn Yar, prisoners, Syretskyi camp, “Sondercommando 1005”, RATAU
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.81 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/546
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/546
Дата онлайнової публікації 2021-04-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex