Цифрові колекції

Панас і Уляна Кобиші (копія). 1940-ві

Panas and Uliana Kobysh (copy). 1940s

Під час Другої світової війни Панас і Уляна Кобиші врятували єврейську дівчинку Галину Бараш. Після війни подружжя офіційно удочерило її. У 1995 Панас і Уляна Кобиші удостоєні звання «Праведник народів світу»

During the Second World War, Panas and Uliana Kobysh rescued a Jewish girl, Halyna Barash. After the war, the couple officially adopted her. In 1995, Panas and Uliana Kobysh were awarded the title of "Righteous Among the Nations"

Під час Другої світової війни Панас і Уляна Кобиші врятували єврейську дівчинку Галину Бараш. Після війни подружжя офіційно удочерило її. У 1995 Панас і Уляна Кобиші удостоєні звання «Праведник народів світу»

During the Second World War, Panas and Uliana Kobysh rescued a Jewish girl, Halyna Barash. After the war, the couple officially adopted her. In 1995, Panas and Uliana Kobysh were awarded the title of "Righteous Among the Nations"

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Панас і Уляна Кобиші
Panas and Uliana Kobysh
Походження 1940-ві. 1940s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення чоловіка й жінки, погрудне, анфас, із невеликим поворотом праворуч і ліворуч, без головних уборів, у темних гімнастерці та сукні

The image depicts a man and a woman, head-and-shoulders portrait, at full face, with a slight turn to the right and left, without hats, wearing a dark soldier's blouse and dress
Стан збереження та дефекти оригіналу Задовільний
In satisfactory condition
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 10,0 х 15,0 см / сm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук комп’ютерний. Computer photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the ХХth century. Точна дата / Date: 1940-ві /1940s. Місце : / Place: с. Житне, Роменський район, Сумська область, Україна / Zhytne village, Romny district, Sumy region, Ukraine
Теми Друга світова війна. Second World War. Окупація України. Occupation of Ukraine. Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Допомога євреям. Aid to the Jews. Голокост. Holocaust
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста с. Житне, Роменський район, Сумська область, Україна / Zhytne village, Romny district, Sumy region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Панас Кобиш. Panas Kobysh. Уляна Кобиш. Uliana Kobysh. Галина Кобиш. Halyna Kobysh
Пошукові терміни Окупація України, українці, Праведники народів світу, Голокост, євреї
Occupation of Ukraine, Ukrainians, Righteous Among the Nations, Holocaust, Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.2 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/554
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/554
Дата онлайнової публікації 2021-04-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex