Цифрові колекції

Галина Кобиш (копія). 1957

Halyna Kobysh (copy). 1957

Галину Кобиш (уроджена Бараш) під час нацистської окупації врятували Панас і Уляна Кобиші. Після війни подружжя офіційно удочерило єврейську дівчинку. В українській родині Галина проживала до заміжжя. Із чоловіком емігрувала до Німеччини

During the Nazi occupation, Halyna Kobysh (née Barash) was rescued by Panas and Uliana Kobysh. After the war, the couple officially adopted the Jewish girl. Halyna had been living with the Ukrainian family until she got married. She emigrated to Germany

Галину Кобиш (уроджена Бараш) під час нацистської окупації врятували Панас і Уляна Кобиші. Після війни подружжя офіційно удочерило єврейську дівчинку. В українській родині Галина проживала до заміжжя. Із чоловіком емігрувала до Німеччини

During the Nazi occupation, Halyna Kobysh (née Barash) was rescued by Panas and Uliana Kobysh. After the war, the couple officially adopted the Jewish girl. Halyna had been living with the Ukrainian family until she got married. She emigrated to Germany with her husband

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Галина Кобиш
Halyna Kobysh
Походження 1957
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено дівчину, сидячи, на неповний зріст, анфас, із невеликим нахилом голови праворуч, без головного убору, у світлій блузці й темній спідниці, в руках тримає баян, на тлі квітучих дерев

The image depicts a girl sitting, at full-length, at full face, with a slight tilt of the head to the right, without a hat, wearing a light blouse and a dark skirt, holding an accordion, against the background of flowered trees
Стан збереження та дефекти оригіналу Задовільний
In satisfactory condition
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 15,0 х 10,0 см / сm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук комп’ютерний. Computer photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the ХХth century. Точна дата / Date: 1957. Місце : / Place: с. Житне, Роменський район, Сумська область, Україна / Zhytne village, Romny district, Sumy region, Ukraine
Теми Друга світова війна. Second World War. Окупація України. Occupation of Ukraine. Допомога євреям. Aid to the Jews. Голокост. Holocaust
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста с. Житне, Роменський район, Сумська область, Україна / Zhytne village, Romny district, Sumy region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Панас Кобиш. Panas Kobysh. Уляна Кобиш. Uliana Kobysh. Галина Кобиш. Halyna Kobysh
Пошукові терміни Окупація України, євреї, Праведники народів світу, Голокост
Occupation of Ukraine, Jews, Righteous Among the Nations, Holocaust
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.34 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/558
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/558
Дата онлайнової публікації 2021-04-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex