Цифрові колекції

Юстина Слободюк із подругою. 1950-ті

Yustyna Slobodiuk with a friend. 1950s

Під час Другої світової війни Юстина Слободюк із чоловіком Сидором та дітьми переховувала єврейську дівчинку-підлітка Софію Горштейн. За допомогу євреям Сидір був страчений окупантами. Софія вижила. У 1978 емігрувала в Ізраїль. У 1992 Сидір і Юстина Слободюки та їхня донька Марія Мосійчук (Слободюк) удостоєні звання «Праведник народів світу»

During the Second World War, Yustyna Slobodiuk and her husband Sydor and children hid a Jewish teenage girl, Sofiia Horshtein. As punishment for helping

Під час Другої світової війни Юстина Слободюк із чоловіком Сидором та дітьми переховувала єврейську дівчинку-підлітка Софію Горштейн. За допомогу євреям Сидір був страчений окупантами. Софія вижила. У 1978 емігрувала в Ізраїль. У 1992 Сидір і Юстина Слободюки та їхня донька Марія Мосійчук (Слободюк) удостоєні звання «Праведник народів світу»

During the Second World War, Yustyna Slobodiuk and her husband Sydor and children hid a Jewish teenage girl, Sofiia Horshtein. As punishment for helping Jews, Sydor was executed by the occupants. Sofiia survived. In 1978 she emigrated to Israel. In 1992, Sydir and Yustyna Slobodiuk and their daughter Mariia Mosiichuk (Slobodiuk) were awarded the title of "Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Юстина Слободюк із подругою
Yustyna Slobodiuk with a friend
Походження 1950-ті. 1950s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення стоячи, на повний зріст, анфас, у хустках із китицями, у спідницях, фартухах, піджаках, у чоботах, на другому плані – господарські будівлі, трибуна з гаслами, прапорами та портретами К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна та Й. Сталіна

A full-length image, standing, at full face, wearing headscarves with tassels, skirts, aprons, jackets, boots, on the background of household outbuildings, a tribune with slogans, flags and portraits of K. Marx, F. Engels, V. Lenin and J. Stalin
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, кути заломлені
Yellowed, frayed, dirty, bruised, corners are folded
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 11,0 х 8,0 см / сm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук, сепія. Photo printing, sepia
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the XXth century. Точна дата / Date: 1950-ті / 1950s. Місце : / Place: смт Мізоч, Рівненська область, Україна / Mizoch township, Rivne region, Ukraine
Теми Друга світова війна. Second World War. Окупація України. Occupation of Ukraine. Праведники народів світу. Righteous Аmong the Nations. Голокост. Holocaust
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Сидір Слободюк. Sydir Slobodiuk. Юстина Слободюк. Yustyna Slobodiuk. Марія Слободюк (Мосійчук). Mariia Slobodiuk (Mosiichuk). Софія Горштейн. Sofiia Horstein
Пошукові терміни Окупація України, українці, Праведники народів світу, Голокост, допомога євреям
Occupation of Ukraine, Ukrainians, Righteous Among the Nations, Holocaust, aid to Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.22 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/562
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/562
Дата онлайнової публікації 2021-04-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex