Цифрові колекції

Лист № 1389 (завірена копія) Верховного суду УРСР Марії Мосійчук (Слободюк). 23.02.1963

Mariia Mosiichuk’s (Slobodiuk) Letter № 1389 (notarized copy) of the Supreme Court of the Ukrainian SSR. 23.02.1963

Містить інформацію про те, що рішенням судової колегії Верховного суду УРСР справа родини Мосійчуків закрита з поверненням конфіскованого майна

Contains information that by the decision of the judicial board of the Supreme Court of the Ukrainian SSR the case of the Mosiichuk family was closed with the return of confiscated property

Містить інформацію про те, що рішенням судової колегії Верховного суду УРСР справа родини Мосійчуків закрита з поверненням конфіскованого майна

Contains information that by the decision of the judicial board of the Supreme Court of the Ukrainian SSR the case of the Mosiichuk family was closed with the return of confiscated property

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Верховний суд Української Радянської Соціалістичної Республіки
The Supreme Court of the Ukrainian Soviet Socialist Republic
Назва Лист № 1389 Верховного суду УРСР Марії Мосійчук (Слободюк)
Mariia Mosiichuk’s (Slobodiuk) letter № 1389 (notarized copy) of the Supreme Court of the Ukrainian SSR
Походження 23.02.1963
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші однобічний машинопис, завірений нотаріусом Рівненської державної нотаріальної контори, зі штампом, печаткою та підписом

A sheet with a one-sided typescript, certified by a notary of the Rivne State Notary Office, with a stamp, seal and signature
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, сліди від намокання, кути заломлені, плями, згини, надриви по згинах та краях
Yellowed, frayed, dirty, bruised, traces of moisture, folded corners, spots, bends, tears at the folds and edges
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 28,8 х 20,5 см / сm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Машинопис, рукопис. Typescript, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the XXth century. Точна дата / Date: 23.02.1963. Місце : / Place: м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, російська. Ukrainian, Russian
Анотація

Містить інформацію про те, що рішенням судової колегії Верховного суду УРСР справа родини Мосійчуків закрита з поверненням конфіскованого майна
Contains information that by the decision of the judicial board of the Supreme Court of the Ukrainian SSR the case of the Mosiichuk family was closed with the return of confiscated property

 

Теми Родини. Families. Репресивно-каральні заходи радянського уряду. Repressive and punitive measures of the Soviet government
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Марія Мосійчук (Слободюк). Mariia Mosiichuk (Slobodiuk). Павло Мосійчук. Pavlo Mosiichuk. Мотрона Мосійчук. Motrona Mosiichuk. Любов Мосійчук. Liubov Mosiichuk. Микола Мосійчук. Mykola Mosiichuk
Пошукові терміни Українці, репресії, розкуркулення
Ukrainians, repressions, dispossession
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.48 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/565
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/565
Дата онлайнової публікації 2021-04-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War ...”