Цифрові колекції

Випис архівний № Ч-2408 Державного архіву Кіровоградської області «Протокол засідання райтрійки Добровеличківського району по розкуркуленню від 24.03.1930 р.» щодо Микити Чорновола. 20.04.1994

Extract № Ч-2408 of the State Archives of the Kirovohrad region “Minutes of the meeting of the Special three of the Dobrovelychkivskyi district on desposession from 24.03.1930” concerning Mykyta Chornovol. 20.04.1994

Містить інформацію про матеріальні статки Микити Чорновола до 1917 та станом на 1930, зазначається його вороже ставлення до радянської влади, наводиться ухвала від 24.03.1930: «Розкуркулити і вислати за межі СОЗУ» (товариство спільного обробітку землі)

Contains information about the wealth status of Mykyta Chornovol until 1917 and as of 1930, states his hostile attitude to the Soviet authorities, includes the verdict of 24.03.1930: "To dispossess and expel from the SOZ" (Association for

Містить інформацію про матеріальні статки Микити Чорновола до 1917 та станом на 1930, зазначається його вороже ставлення до радянської влади, наводиться ухвала від 24.03.1930: «Розкуркулити і вислати за межі СОЗУ» (товариство спільного обробітку землі)

Contains information about the wealth status of Mykyta Chornovol until 1917 and as of 1930, states his hostile attitude to the Soviet authorities, includes the verdict of 24.03.1930: "To dispossess and expel from the SOZ" (Association for Joint Cultivation of Land)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Державний архів Кіровоградської області
State Archives of the Kirovohrad region
Назва Випис архівний № Ч-2408 Державного архіву Кіровоградської області «Протокол засідання райтрійки Добровеличківського району по розкуркуленню від 24.03.1930 р.» щодо Микити Чорновола
Extract № Ч-2408 of the State Archives of the Kirovohrad region “Minutes of the meeting of the Special three of the Dobrovelychkivskyi district on desposession from 24.03.1930” concerning Mykyta Chornovol
Походження 20.04.1994
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах однобічний машинопис, із підписами, печаткою та кутовим штампом

One-sided typescript on two sheets, with signatures, seal and letterhead stamp
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, сліди від намокання, кути заломлені, згини, сліди від клею, надриви по краях (близько 0,5–2,5 см), написи та помітки кульковою ручкою та чорнилом
Yellowed, frayed, dirty, crumpled, traces of moisture, folded corners, bends, traces of glue, tears at the edges (about 0.5-2.5 cm), inscriptions and marks made with a ballpoint pen and ink
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,5 х 20,5 см / сm
Матеріал Папір, ручка, штемпельна фарба . Paper, pen, stamp ink
Техніка Машинопис, рукопис. Typescript, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Кінець ХХ ст. / The end of the XXth century. Точна дата / Date: 20.04.1994. Місце : / Place: м. Кропивницький, Україна / Kropyvnytskyi, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian Ukrainian
Анотація  Містить інформацію про матеріальні статки Микити Чорновола до 1917 та станом на 1930, зазначається його вороже ставлення до радянської влади, наводиться ухвала від 24.03.1930: «Розкуркулити і вислати за межі СОЗУ» (товариство спільного обробітку землі)

Contains information about the wealth status of Mykyta Chornovol until 1917 and as of 1930, states his hostile attitude to the Soviet authorities, includes the verdict of 24.03.1930: "To dispossess and expel from the SOZ" (Association for Joint Cultivation of Land)

Теми Родини. Families. Життя населення в довоєнні роки. The life of the population in the prewar years. Голодомор. Holodomor. Репресивно-каральні заходи радянського уряду. Repressive and punitive measures of the Soviet government
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Микита Чорновол. Mykyta Chornovol. Феодосія Чорновол. Feodosiia Chornovol. Володимир Чорновол. Volodymyr Chornovol. Зінаїда Чорновол. Zinaida Chornovol
Пошукові терміни Українці, Голодомор, репресії, розкуркулення
Ukrainians, Holodomor, repressions, dispossession
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.82 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/599
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/599
Дата онлайнової публікації 2021-04-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex