Цифрові колекції

Свідоцтво про шлюб І-ФЮ № 177670 Володимира Шеремети та Катерини Ільницької. 1956

Marriage certificate І-ФЮ № 177670 of Volodymyr Sheremeta and Kateryna Ilnytska. 1956

Володимир Шеремета й Катерина Ільницька познайомилися та одружилися на спецпоселенні в м. Караганда. В Україну родина повернулася в 1974

Volodymyr Sheremeta and Kateryna Ilnytska met and married at a special settlement in Karaganda. The family returned to Ukraine in 1974

Володимир Шеремета й Катерина Ільницька познайомилися та одружилися на спецпоселенні в м. Караганда. В Україну родина повернулася в 1974

Volodymyr Sheremeta and Kateryna Ilnytska met and married at a special settlement in Karaganda. The family returned to Ukraine in 1974

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Завідувач бюро записів актів цивільного стану
Head of the Civil Status Registration Office
Назва Свідоцтво про шлюб І-ФЮ № 177670 Володимира Шеремети та Катерини Ільницької
Marriage certificate І-ФЮ № 177670 of Volodymyr Sheremeta and Kateryna Ilnytska
Походження 04.08.1956
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На реєстраційному бланку актів цивільного стану Казахської РСР

The registration form of civil status acts of the Kazakh SSR
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, кути заломлені, плями, згини, сліди від намокання, надриви по краях і на згині, печатка тьмяна, краї затерті
Yellowed, frayed, dirty, crumpled, corners are folded, spots, creases, traces of moisture, tears at the edges and pleat, the seal is faded, shabby edges
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 13,3 х 18,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the XXth century. Точна дата / Date: 04.08.1956. Місце : / Place: м. Караганда, Республіка Казахстан / Karaganda, Republic of Kazakhstan
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Казахська, українська. Kazakh, Ukrainian
Анотація

Містить інформацію про укладання шлюбу 04.08.1956 в м. Караганда Казахської РСР

Contains information about the marriage on 04.08.1956 in Karaganda, Kazakh SSR

Теми Друга світова війна. Second World War. Окупація України. Occupation of Ukraine. Голокост. Holocaust. Український визвольний рух. Ukrainian liberation movement. Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Репресивно-каральні заходи радянського уряду. Repressive and punitive measures of the Soviet government
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Шеремета. Volodymyr Sheremeta. Катерина Шеремета. Kateryna Sheremeta
Пошукові терміни Окупація України, українці, допомога євреям, Праведники народів світу, Голокост, репресії, український визвольний рух, спецпоселенці . Occupation of Ukraine, Ukrainians, aid to Jews, Righteous Among the Nations, Holocaust, repressions, Ukrainian liberation movement, special settlers
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.66 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/604
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/604
Дата онлайнової публікації 2021-04-29
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex