Цифрові колекції

Анкета Дори Кардовської (Гіммельштейн). 24.04.2008 (для музейного проєкту «Освенцим – спомини через роки»)

Questionnaire of Dora Kardovska (Himmelstein). 24.04.2008 (for the museum project “Auschwitz – Memories For Years”)

Родина Гіммельштейнів, батьки, сестра та близькі родичі Дори Кардовської, була розстріляна нацистами на околицях м. Херсон у 1942 р. Сама ж вона пройшла через концентраційні табори Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина). У червні 1945 р. повернулася додому

In 1942 the Himmelstein family – parents, sister and close relatives of Dora Kardovska – were shot dead by the Nazis on the outskirts of Kherson. She passed through the Auschwitz (Poland) and Ravensbrück (Germany) concentration camps.

Родина Гіммельштейнів, батьки, сестра та близькі родичі Дори Кардовської, була розстріляна нацистами на околицях м. Херсон у 1942 р. Сама ж вона пройшла через концентраційні табори Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина). У червні 1945 р. повернулася додому

In 1942 the Himmelstein family – parents, sister and close relatives of Dora Kardovska – were shot dead by the Nazis on the outskirts of Kherson. She passed through the Auschwitz (Poland) and Ravensbrück (Germany) concentration camps. In June 1945 she returned home

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Дора Кардовська (Гіммельштейн)
Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Dora Kardovska (Himmelstein)
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Назва Анкета Дори Кардовської (Гіммельштейн)
Questionnaire of Dora Kardovska (Himmelstein)
Походження 2008, м. Херсон, Україна. Kherson, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах комп’ютерний друк чорного кольору та рукопис чорного кольору з підписом
On two sheets of paper there are black computer printing and black handwriting with a signature
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, прим’ятий, згини, кути заломлені
Frayed, crumpled, bends, crumpled corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 29,8х21,0 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, кулькова ручка. Paper, ballpoint pen
Техніка Друк комп’ютерний, рукопис. Computer printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Поч. ХХІ ст. The beginning of the XXIst century. Точна дата: Date: 24.04.2008. Місце : Place: м. Херсон, Україна. Kherson, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження У межах проєкту відправлено понад 1 тис. анкет, отримано понад 100 відповідей
More than 1,000 questionnaires were sent, more than 100 answers were received during the museum project
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, російська. Ukrainian Russian
Анотація Містить інформацію про розстріл нацистами рідних Дори Кардовської (Гіммельштейн), її перебування в концентраційних таборах Аушвіц (Польща) та Равенсбрюк (Німеччина), а також жахливі злочини гітлерівців, зокрема спалення в’язнів у крематорії, цькування їх собаками та ін.

Contains information about the execution of Dora Kardovska's relatives (the Himmelsteins) by the Nazis, her stay in the Auschwitz (Poland) and Ravensbrück (Germany) concentration camps, the horrible crimes of the Nazis, including cremation of the camp prisoners, dogs baiting, etc.

Теми Друга світова війна. Голокост. Нацистські концентраційні табори. Соціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Родинний літопис. Second World War. Holocaust. Nazi concentration camps. Socio-humanitarian aspects of the war: demographic losses of Ukraine. Family chronicle
Періоди і дати Поч. ХХІ ст. The beginning of the XXIst century
Території, міста Україна, м. Херсон. Ukraine, Kherson
Особи, пов’язані з музейним предметом Дора Кардовська (Гіммельштейн). Dora Kardovska (Himmelstein)
Пошукові терміни Україна, Херсон, окупація, євреї, Голокост, Аушвіц, Равенсбрюк
Ukraine, Kherson, occupation, Jews, Holocaust, Auschwitz, Ravensbrück
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 10.66 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/609
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/609
Дата онлайнової публікації 2021-04-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex