Цифрові колекції

Анкета Тільди Галперт (Аккерман). 01.02.2009 (для музейного проєкту «Освенцим – спомини через роки»)

Questionnaire of Tilda Halpert (Akkerman). 01.02.2009 (for the museum project “Auschwitz – Memories For Years”)

Проживала в м. Мукачево на Закарпатті. Від 19 березня 1944 р. разом із родиною перебувала в міському гетто. 20 травня 1944 р. вся сім’я Аккерманів відправлена до концтабору Аушвіц (Польща). Шість членів родини були знищені в газових камерах та спалені в крематорії. Тільда до 8 травня 1945 р. працювала на радіозаводі «Гагенук» (м. Райхенбах, Німеччина). У червні 1945 р. повернулася на батьківщину

She lived in Mukachevo of Zakarpatska region. From March 19, 1944, she was in the city ghetto

Проживала в м. Мукачево на Закарпатті. Від 19 березня 1944 р. разом із родиною перебувала в міському гетто. 20 травня 1944 р. вся сім’я Аккерманів відправлена до концтабору Аушвіц (Польща). Шість членів родини були знищені в газових камерах та спалені в крематорії. Тільда до 8 травня 1945 р. працювала на радіозаводі «Гагенук» (м. Райхенбах, Німеччина). У червні 1945 р. повернулася на батьківщину

She lived in Mukachevo of Zakarpatska region. From March 19, 1944, she was in the city ghetto with her family. On May 20, 1944, the Ackermans were taken to the Auschwitz concentration camp (Poland). Six members of the family were killed in gas chambers and burned at the crematorium. Until May 8, 1945, Tilda worked at the Hahenuk radio plant (Reichenbach, Germany). In June 1945 she returned to her homeland

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Тільда Галперт (Аккерман)
Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Tilda Halpert (Akkerman)
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Назва Анкета Тільди Галперт (Аккерман)
Questionnaire of Tilda Halpert (Akkerman)
Походження 2009, Закарпатська область, Україна. Zakarpatska region, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах комп’ютерний друк чорного кольору та рукопис фіолетового кольору з підписом
On two sheets of paper there are black computer printing and purple handwriting with a signature
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, потертий, пожовтілий, трохи забруднений, згини, кути заломлені, надриви по краях (близько 0,2 см)
Crumpled, frayed, yellowed, a little bit dirty, bends, crumpled corners, tears at the edges (about 0.2 cm)
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size 29,5х21,0 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, кулькова ручка. Paper, ballpoint pen
Техніка Друк комп’ютерний, рукопис. Computer printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Поч. ХХI ст. The beginning of the XXIst century. Точна дата: Date: 01.02.2009. Місце : Place: Ужгородський р-н, Закарпатська обл., Україна. Uzhhorod district, Zakarpatska region, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження У межах проєкту відправлено понад 1 тис. анкет, отримано понад 100 відповідей
More than 1,000 questionnaires were sent, more than 100 answers were received during the museum project
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Містить біографічні дані, відомості про етапування до Аушвіцу (Польща) та перебування в ньому, а також у робочому таборі в м. Райхенбах (Німеччина)
Contains biographical data, information about the transfer to Auschwitz (Poland) and stay in it, as well as in the labor camp in Reichenbach (Germany)

Теми Друга світова війна. Закарпатське єврейство. Голокост. Нацистські концентраційні табори. Соціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Родинний літопис. Second World War. Jewry in Zakarpatska region. Holocaust. Nazi concentration camps. Socio-humanitarian aspects of the war: demographic losses of Ukraine. Family chronicle
Періоди і дати Поч. ХХІ ст. The beginning of the XXIst century
Території, міста Україна, м. Мукачево Закарпатської області. Ukraine, Mukachevo, Zakarpatska region
Особи, пов’язані з музейним предметом Тільда Аккерман (Галперт). Tilda Akkerman (Halpert)
Пошукові терміни Україна, Закарпаття, Мукачево, окупація, євреї, Голокост, гетто, Аушвіц
Ukraine, Zakarpatska region, Mukachevo, occupation, Jews, Holocaust, ghetto, Auschwitz
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 8.36 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/610
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/610
Дата онлайнової публікації 2021-04-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex