Цифрові колекції

Анкета Мовзеша Каца. 04.08.2008 (для музейного проєкту «Освенцим – спомини через роки»)

Questionnaire of Movzesh Kats. 04.08.2008 (for the museum project “Auschwitz – Memories For Years”)

У травні 1944 р. разом із батьками, братами й сестрами (у родині було семеро дітей) переміщений у гетто м. Хуст, а відтак вивезений до Польщі. Від 29 травня 1944 р. до 11 квітня 1945 р. – в’язень концтаборів Аушвіц I (Польща) та Бухенвальд (Німеччина). Після звільнення повернувся додому. Із родини залишилася тільки сестра Гіта

In May 1944 Movzesh, his parents, brothers and sisters (there were seven children in the family) were taken in the Khust ghetto (current Zakarpatska region, Ukraine).

У травні 1944 р. разом із батьками, братами й сестрами (у родині було семеро дітей) переміщений у гетто м. Хуст, а відтак вивезений до Польщі. Від 29 травня 1944 р. до 11 квітня 1945 р. – в’язень концтаборів Аушвіц I (Польща) та Бухенвальд (Німеччина). Після звільнення повернувся додому. Із родини залишилася тільки сестра Гіта

In May 1944 Movzesh, his parents, brothers and sisters (there were seven children in the family) were taken in the Khust ghetto (current Zakarpatska region, Ukraine). Then he deported to Poland. From May 29, 1944 to April 11, 1945, he was a prisoner of the Auschwitz (Poland) and Buchenwald (Germany) concentration camps. After his release he returned home. His sister Hita stayed alive from the family

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Мовзеш Кац
Movzesh Kats
Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Назва Анкета Мовзеша Каца
Questionnaire of Movzesh Kats
Походження 04.08.2008, м. Хуст, Закарпатська обл., Україна. Khust, Zakarpatska region, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах двобічний та однобічний комп’ютерний друк та рукопис із підписом
There are one and double-sided computer printing and handwriting with a signature on two sheets of paper
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, прим’ятий, згини, кути заломлені, плями
Frayed, dirty, crumpled, bends, crumpled corners, stains
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 29,0х21,0 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, кулькова ручка. Paper, ballpoint pen
Техніка Друк комп’ютерний, рукопис. Computer printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Поч. XXІ ст. The beginning of the XXIst century. Точні дати: Date: 04.08.2008. Місце : Place: м. Хуст, Закарпатська обл., Україна. Khust, Zakarpatska region, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження У межах проєкту відправлено понад 1 тис. анкет, отримано понад 100 відповідей
More than 1,000 questionnaires were sent, more than 100 answers were received during the museum project
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, російська. Ukrainian, Russian
Анотація

Пише про перебіг Голокосту в Закарпатті у 1939–1941 рр., зокрема про переміщення місцевого єврейства з угорської зони окупації на підконтрольні німцям території, а саме до м. Станіслав (нині – м. Івано-Франківськ). Оповідає про нелюдські умови етапування їхньої родини до Хустського гетто
He writes about the Holocaust in Zakarpatska region in 1939–1941, in particular about the displacement of local Jews from the Hungarian occupation zone to German occupied territories, namely to Stanislav (current Ivano-Frankivsk). He informs about the inhuman conditions of their family's transfer to the Khust ghetto

Теми Друга світова війна. Закарпатське єврейство. Голокост. Нацистські концентраційні табори. Соціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Родинний літопис. Second World War. Jewry in Zakarpatska region. Holocaust. Nazi concentration camps. Socio-humanitarian aspects of the war: demographic losses of Ukraine. Family chronicle
Періоди і дати Поч. XXІ ст. The beginning of the XXIst century
Території, міста Україна, м. Хуст Закарпатської області. Ukrainе, Khust, Zakarpatska region
Особи, пов’язані з музейним предметом Мовзеш Кац. Movzesh Kats
Пошукові терміни Україна, Закарпаття, Хуст, Івано-Франківськ, окупація, євреї, Голокост, гетто, Аушвіц, Бухенвальд
Ukraine, Zakarpatska region, Khust, Ivano-Frankivsk, occupation, Jews, Holocaust, ghetto, Auschwitz, Buchenwald
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 3.55 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/611
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/611
Дата онлайнової публікації 2021-04-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
“The Auschwitz Concentration Camp – Ukrainian Dimension. Research, Documents, Evidence”