Цифрові колекції

50 злотих Польської Республіки. 1929

50 zlotys of the Republic of Poland. 1929

У фінансовій системі Генеральної губернії (німецька адміністративно-територіальна одиниця на польських та українських теренах у 1939–1945 рр.) супутньо з нововведеними гітлерівською адміністрацією платіжними засобами певний час мали обіг доокупаційні грошові знаки. Анексійний характер таких банкнот підкреслювався спеціальними печатками. Злоті Польської Республіки також використовувалися для розрахунків у єврейському гетто, яке функціонувало в м. Варшава від 1940 р. до повної збройної (через масове

У фінансовій системі Генеральної губернії (німецька адміністративно-територіальна одиниця на польських та українських теренах у 1939–1945 рр.) супутньо з нововведеними гітлерівською адміністрацією платіжними засобами певний час мали обіг доокупаційні грошові знаки. Анексійний характер таких банкнот підкреслювався спеціальними печатками. Злоті Польської Республіки також використовувалися для розрахунків у єврейському гетто, яке функціонувало в м. Варшава від 1940 р. до повної збройної (через масове повстання) його ліквідації в 1943 р. Останніх його мешканців було доправлено до нацистського концентраційного табору Треблінка

In the financial system of the General Government (German zone of occupation after the invasion of Poland and Ukraine in 1939–1945) pre-occupation banknotes were in circulation for some time, in conjunction with the means of payment introduced by the Hitler administration. Period of annexation was emphasized by special stamps in such banknotes. The zlotys of the Republic of Poland were also used for payments in the Jewish ghetto, which functioned in Warsaw from 1940 until the complete armed liquidation in 1943 (due to mass uprising). Some of its inhabitants were taken to the Treblinka concentration camp

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Польський банк
Polish bank
Назва 50 злотих Польської Республіки
50 zlotys of the Republic of Poland
Походження 1929
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші з водяними знаками двобічний кольоровий друк із абревіатурою Польського банку, зазначенням номіналу, номера банкноти та зображенням: аверс – селянка та бог торгівлі Меркурій; реверс – герб Польської Республіки, будівлі Державного Казначейства та Державного Банку
On the sheet of paper with watermarks there are a double-sided color printing with the abbreviation of the Polish Bank, the denomination, the number of the banknote and the images: obverse – a peasant woman and the god of trade Mercury; reverse – the coat of arms of the Republic of Poland, the building of the State Treasury and the State Bank
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На алонжі – дві печатки: червоного кольору (печатка Варшавського гетто), що містить зображення шестикутної зірки Давида, написи німецькою мовою «Jude» (євреї) та «Warschau» (Варшава); чорного кольору – зображення імперського орла зі свастикою та краківського барбакану, написи німецькою мовою «Generalgouvernement» (Генеральна губернія), «Krakau» (Краків)
On the rider to bill of exchange there are two seals: a red one of the Warsaw Ghetto, which contains the image of the Star of David, inscriptions in German “Jude” (Jews) and “Warschau” (Warsaw); a black seal of the imperial eagle with a swastika, the Krakow Barbican and the inscriptions in German “Generalgouvernement” (General Government), “Krakau” (Krakow)
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, згини, кути заломлені, розриви по краях (близько 0,3 см)
Yellowed, frayed, dirty, crumpled, bends, crumpled corners, tears at the edges (about 0.3 cm)
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 8,9х18,6 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, штемпельна фарба. Paper, stamp paint
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : I пол. XX ст. The first half of the XXth century. Точні дати: Date: 1929. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Польська, німецька. Polish, German
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація Польщі. Голокост. Second World War. Nazi occupation of Poland. Holocaust
Періоди і дати I пол. XX ст. The first half of the XXth century
Території, міста Польща, м. Варшава, м. Краків. Poland, Warsaw, Krakow
Пошукові терміни Польща, окупація, Генеральна губернія, євреї, Варшавське гетто, повстання, Треблінка, гроші, злотий
Poland, occupation, General Government, Jews, Warsaw Ghetto, uprising, Treblinka, money, zloty
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.65 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/612
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/612
Дата онлайнової публікації 2021-04-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex