Цифрові колекції

Заарештовані євреї. 1941

Arrested Jews. 1941

Упродовж 5–9 липня 1941 р. німецька зондеркоманда 10б разом із румунськими солдатами в м. Чернівці та його околицях знищила понад 2 300 євреїв (цей злочин отримав назву «кривавий липень – 1941»). Так, у рамках цієї «акції», 7–8 липня близько 400 осіб зігнали до місцевого палацу культури, де їх упродовж двох днів катували, а потім, провівши бічними вулицями до військового стрільбища (с. Біла), змусили викопати яму й розстріляли. Із серпня 1941 р. румунська адміністрація почала використовувати єврейське

Упродовж 5–9 липня 1941 р. німецька зондеркоманда 10б разом із румунськими солдатами в м. Чернівці та його околицях знищила понад 2 300 євреїв (цей злочин отримав назву «кривавий липень – 1941»). Так, у рамках цієї «акції», 7–8 липня близько 400 осіб зігнали до місцевого палацу культури, де їх упродовж двох днів катували, а потім, провівши бічними вулицями до військового стрільбища (с. Біла), змусили викопати яму й розстріляли. Із серпня 1941 р. румунська адміністрація почала використовувати єврейське населення Чернівців на примусових роботах. Для їхньої подальшої депортації з губернаторства Буковина до Трансністрії в жовтні 1941 р. у місті було створено тимчасове гетто. До 15 листопада 1941 р. було вивезено понад 28 тис. осіб

During July 5–9, 1941, the German Sonderkommando 10b, together with Romanian soldiers, killed more than 2,300 Jews in and around Chernivtsi, (this crime was called "Bloody July of 1941"). As part of this "action", on July 7–8, about 400 people were driven to the local palace of culture, where they were tortured for two days, and then led through the side streets to the military shooting range (Bila village), they were forced to dig a pit and shot. From August 1941, the Romanian administration began to use the Jewish population of Chernivtsi for forced labor. A temporary ghetto was established in the city in October 1941 for their further deportation from the Bukovyna Governorate to Transnistria. By November 15, 1941, more than 28 thousand people had been deported

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Заарештовані євреї
Arrested Jews
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображена група чоловіків, які один за одним проходять проїжджою частиною вулиці вздовж багатоповерхового будинку. На повний зріст, без головних уборів та в кепках, цивільному одязі (піджаках, сорочках, штанях). По обидва боки від колони чоловіків – офіцер та солдат. У лівому нижньому куті – позначка
The image of a group of men walking one after another along the roadway and a high-rise building. In full length, without hats and in caps, wearing the civilian clothes (jackets, shirts, pants). On both sides of the column of men – an officer and a soldier. In the lower left corner – a mark
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На зворотному боці штамп виробника – Секція фотопропаганди при штаб-квартирі румунської армії (рум. – "M.C.G. Sectia Propagandă Serv. Photographic") та напис російською мовою простим олівцем: «Чернівці 1941»

On the reverse side there is a manufacturer's stamp – Photo Propaganda Section at the Romanian Army Headquarters (Romanian: "M.C.G. Sectia Propagandă Serv. Photographic") and an inscription in Russian with a simple pencil: "Chernivtsi of 1941"
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, пожовтілий, прим’ятий, забруднений, на лицьовому боці ліворуч та в центрі – дефекти друку, на звороті позначки простим олівцем
Shabby, yellowed, crumpled, dirty, on the front side on the left and in the center – defects of printing, on the back side there are marks with a simple pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 24,0х18,0 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, олівець. штемпельна фарба. Glossy photo paper, pencil. stamp paint
Техніка Фотодрук ч/б, рукопис. Black and white printing. handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. Second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1941. Місце : Place: Україна, м Чернівці. Ukraine, Chernivtsi
Теми Україна, губернаторство «Буковина», губернаторство «Трансністрія», Чернівці, зондеркоманда, румунська армія, євреї, акції знищення, «кривавий липень – 1941», гетто, примусові депортації. Ukraine, Bukovyna Governorate, Transnistria Governorate, Chernivtsi, Sonderkommando, Romanian Army, Jews, destruction actions, Bloody July of 1941, ghetto, forced deportations
Періоди і дати 1941
Території, міста Україна, м Чернівці. Ukraine, Chernivtsi
Пошукові терміни Україна, Чернівці, Трансністрія, євреї
Ukraine, Bukovina Governorates, Chernivtsi, ghetto, Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.46 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/619
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/619
Дата онлайнової публікації 2021-05-17
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
«Голокост»
“Ukraine. Unfinished War ...”
“Holocaust”